Acordul de recunoaștere a vinovăției. Când îl încheiem? De ce îl încheiem? Cum se încheie? Cum mă poate ajuta un avocat penalist în încheierea lui?

Ce este acordul de recunoaștere a vinovăției?

Acordul de recunoaștere a vinovăției este un act de procedură penală care formează obiectul procedurii speciale de încheiere și validare de către instanță a unui acord de recunoaștere a vinovăției.

Acordul de recunoaștere a vinovăției este definit și reglementat, împreună cu procedura penală specială aplicabilă de art. 478 – 488 Cod procedură penală.

Acordul de recunoaștere a vinovăției poate fi definit prin prisma obiectului prevăzut de art. 479 Cod procedură penală român: Acordul de recunoaștere a vinovăției are ca obiect recunoașterea comiterii faptei și acceptarea încadrării juridice pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală și privește felul și cuantumul pedepsei, precum și forma de executare a acesteia, respectiv felul măsurii educative ori, după caz, soluția de renunțare la aplicarea pedepsei sau de amânare a aplicării pedepsei.

Se desprind astfel următoarele trăsături ale acordului de recunoaștere a învinuiri:

 • se încheie în contextul recunoașterii comiterii faptei de către inculpat;
 • se încheie numai în contextul punerii în mișcare a acțiunii penale, adică atunci când a fost dobândită calitatea de inculpat;
 • se încheie când inculpatul acceptă încadrarea juridică a faptei pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală;
 • vizează felul și cuantumul pedepsei, precum și forma de executare a acesteia, respectiv felul măsurii educative ori, după caz, soluția de renunțare la aplicarea pedepsei sau de amânare a aplicării pedepsei.

Încheierea acordului de recunoaștere a vinovăției poate fi benefică pentru inculpat, atunci când se reușește negocierea unei soluții favorabile pentru acesta și acordul este confirmat de instanța de judecată.

Totuși, negocierile trebuie să fie realiste, întrucât unul dintre criteriile importante este ca acordul să fie încuviințat de instanță este ca: soluția cu privire la care s-a ajuns la un acord între procuror și inculpat este nelegală sau nejustificat de blândă în raport cu gravitatea infracțiunii sau periculozitatea infractorului.

Când și în ce limite poate inculpatul să încheie un acord de recunoaștere a vinovăției?

Conform art. 478 alin. (1) și (3) și 480 Cod procedură penală, acordul de recunoaștere a vinovăției se poate încheia atunci când:

 • există un proces penal inițiat;
 • procesul penal se află în etapa urmăririi penale;
 • a fost pusă în mișcare acțiunea penală față de inculpat (există actul de inculpare);
 • inculpatul își recunoaște vinovăția cu privire la faptele reținute de procuror;
 • pedeapsa prevăzută de lege pentru fiecare dintre infracțiunile care formează obiectul acordului este fie amenda, fie închisoarea de cel mult 15 ani;
 • din probele administrate, rezultă suficiente date cu privire la existența faptei pentru care s-a pus în mișcare acțiunea penală și cu privire la vinovăția inculpatului.

Limitele încheierii acordului de recunoaștere a vinovăției se stabilesc prin avizul prealabil și scris al procurorului ierarhic superior. De regulă, procurorul ierarhic superior este conducătorul unității de parchet din care face parte procurorul de caz.

Cine poate iniția discuțiile privind încheierea acordului de recunoaștere a vinovăției?

Potrivit art. 478 alin. (3) Cod procedură penală, acordul de recunoaștere a vinovăției poate fi inițiat atât de inculpat, cât și de procuror.

În cazul mai multor inculpați, acordul poate fi inițiat și încheiat numai cu o parte dintre inculpați.

În cazul inculpaților minori, este necesară și încuviințarea reprezentantului lor legal (părinți, tutore etc.) pentru încheierea acordului de recunoaștere a vinovăției.

Cum mă poate ajuta un avocat penalist bun în procedura specială de încheiere a unui acord de recunoaștere a vinovăției?

În primul rând, este important de menționat că, potrivit art. 480 alin. (2) Cod procedură penală – teza finală – inculpatul trebuie să fie asistat de avocat în procedura de încheiere și validare a acordului de recunoaștere a vinovăției.

Apoi, avocatul poate conduce negocierea cu procurorul privind soluția dispusă împotriva clientului său și îl poate sfătui dacă soluția propusă este una favorabilă sau nu.

De asemenea, avocatul poate să formuleze anumite cereri sau memorii în cadrul procedurii penale, dacă inculpatul recunoaște, de fapt, o altă situație de fapt decât cea reținută de parchet.

Potrivit art. 481 alin. (1) Cod procedură penală român, acordul de recunoaștere a învinuirii se încheie în formă scrisă. Acesta este practic similar unui contract. Avocatul poate verifica conținutul concret al acordului de recunoaștere a învinuirii pentru a nu exista clauze eronate sau care să aibă un caracter nefavorabil clientului său.

Trimiterea acordului de recunoaștere a vinovăției în fața instanței. Procedura de încuviințare a acordului. Soluții posibile.

Pentru a produce efecte, acordul de recunoaștere a vinovăției este supus, în primă fază, acordului procurorului ierarhic superior cu privire la efecte [art. 478 alin. (2) Cod procedură penală]. Apoi, acordul de recunoaștere a vinovăției trebuie încuviințat de instanța de judecată.

Controlul instanței de judecată vizează respectarea condițiilor formale și substanțiale ale acordului. Adică verifică dacă acordul a fost scris cu respectarea prevederilor legale și dacă nu se încalcă legea în orice mod prin încheierea acestuia.

Instanța poate dispune următoarele soluții cu privire la acordul de recunoaștere a vinovăției:

 • să admită acordul de recunoaștere a vinovăției astfel cum a fost încheiat.
  • În această situație, instanța de judecată pronunță soluția convenită de inculpat cu procurorul și consemnată în acord.
  • Soluția de admitere se dispune numai dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 480-482 Codul de procedură penală cu privire la toate faptele reținute în sarcina inculpatului, care au făcut obiectul acordului;
 • să respingă acordul de recunoaștere a vinovăției.
  • În această situație, instanța de judecată trimite dosarul înapoi procurorului în vederea continuării urmăririi penale, dacă nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 480-482 cu privire la toate faptele reținute în sarcina inculpatului, care au făcut obiectul acordului.

Instanța restituie dosarul înapoi procurorului în vederea continuării urmăririi penale și dacă apreciază că soluția cu privire la care s-a ajuns la un acord între procuror și inculpat este nelegală sau nejustificat de blândă în raport cu gravitatea infracțiunii sau periculozitatea infractorului.

Este important de menționat și că instanța de judecată poate admite acordul de recunoaștere a vinovăției numai cu privire la unii dintre inculpați.

Se poate observa că acordul de recunoaștere a vinovăției este divizibil cu privire la inculpații care au convenit încheierea acordului, dar este indivizibil cu privire la faptele fiecăruia dintre inculpați. Cu alte cuvinte, nu se poate valida un acord de recunoaștere a învinuirii doar cu privire la anumite fapte ale unui inculpat.

Potrivit art. 480 alin. (4) Cod procedură penală, inculpatul beneficiază de reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei închisorii şi de reducerea cu o pătrime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei amenzii.

Pentru inculpații minori se va ține seama de aceste aspecte la alegerea măsurii educative; în cazul măsurilor educative privative de libertate, limitele perioadelor pe care se dispun aceste măsuri, prevăzute de lege, se reduc cu o treime.

Cum se soluționează latura civilă a procesului penal atunci când se încheie un acord de recunoaștere a vinovăției?

Atunci când persoanele vătămate au formulat pretenții civile și s-au constituit ca părți civile, se pune problema reparației pentru pretențiile formulate de aceste părți civile.

Potrivit art. 486 alin. (1) Cod procedură penală, dacă instanța admite acordul de recunoaștere a vinovăției și între părți (adică între inculpat/inculpați și partea/părțile civilă/civile) s-a încheiat tranzacție sau acord de mediere cu privire la acțiunea civilă, instanța ia act de aceasta prin sentință.

Potrivit art. 486 alin. (2) Cod procedură penală român, tot în cazul în care instanța admite acordul de recunoaștere a vinovăției, dar între părți nu s-a încheiat tranzacție sau acord de mediere cu privire la acțiunea civilă, instanța lasă nesoluționată acțiunea civilă.

Când se lasă nesoluționată acțiunea civilă, se pornește un dosar nou pentru soluționarea aspectelor civile ale cauzei și se administrează probatorii, această procedură putându-se întinde pentru o anumită durată semnificativă de timp.

Hotărârea prin care s-a admis acordul de recunoaștere a vinovăției nu are autoritate de lucru judecat asupra întinderii prejudiciului în fața instanței civile.

Cum poate fi atacată hotărârea pronunțată de instanță privind acordul de recunoaștere a vinovăției?

Potrivit art. 488 alin. (1), sentința poate fi atacată cu apel  de către procuror, inculpat, celelalte părţi şi persoana vătămată, în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii către partea declarantă a căii de atac.

Art. 488 alin. (4) Cod procedură penală român prevede și soluțiile care pot fi dispuse de instanța de apel cu privire la hotărârea primei instanțe privind acordul de recunoaștere a vinovăției:

 • instanța de apel poate respinge apelul, menţinând hotărârea atacată, dacă apelul este tardiv sau inadmisibil ori nefondat;
 • instanța de apel poate admite apelul și să desfiinţeaze sentinţa prin care acordul de recunoaştere a fost admis şi pronunţă o nouă hotărâre, putând chiar respinge acordul admis de prima instanță;
 • instanța de apel poate admite apelul și să desființeaze sentința prin care acordul de recunoaștere a fost respins, apoi să admită acordul de recunoaștere a vinovăției.

Un mic rezumat al iudeilor prezentate

Procedura acordului de recunoaștere a vinovăției permite inculpaților să scurteze procedura penală și să obțină soluții mai bune decât dacă s-ar urma procedura normală de instanță.

Totuși, beneficiile și dezavantajele încheierii acordului de recunoaștere a vinovăției trebuie apreciate de la caz la caz. Nu întotdeauna acordul de recunoaștere a vinovăției este un mod potrivit pentru soluționarea problemei penale a clientului.

Este important ca inculpatul să-și angajeze un avocat penalist care să-l asiste în cadrul procedurii și să-i ofere îndrumarea potrivită.

După cum se poate observa, acordul de recunoaștere a vinovăției nu exclude înfățișarea în instanță, dar procedura este scurtată și poate scuti de stres inutil.

Pe de altă parte, pot exista situații când este mai bine să se parcurgă procedura normală sau „simplificată” în instanță.

Un avocat experimentat în materie penală și în care clientul să aibă încredere poate înțelege mai bine contextul cauzei penale și să ofere îndrumări corespunzătoare pentru luarea decizie dacă merită încheiat acordul de recunoaștere a vinovăției și dacă este o soluție viabilă pentru client.

Pentru stabilirea unui onorariu avocațial corespounzător speței dumneavoastră, utilizați următoarele mijloace de contact:

Telefon sau WhatsApp: +40756248777

E-mail: alexandru@maglas.ro

  Lasă un răspuns

  Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *