Ajutorul public judiciar – ce se modifică în 2023?

Ajutorul judiciar este oferit de stat celor care nu își pot permite cheltuielile cu un proces în instanță. Acesta este reglementat de OUG nr. 51/2008 și reprezintă o formă de asistență acordată de stat.

Când pot să aplic pentru ajutor judiciar?

 • în cauze civile
 • în cauze comerciale
 • în procese legate de dreptul muncii
 • în procese de drept administrativ
 • în cauze care implică asigurările sociale
 • pentru executări silite și alte titluri executorii
 • NU se aplică pentru un proces penal

Care este scopul ajutorului judiciar?

Să garanteze accesul egal la justiție pentru toți și să asigure dreptul la un un proces echitabil.

Cum pot să beneficiez pentru ajutor judiciar?

Pentru a beneficia de acesta, trebuie să îndepliniți câteva condiții. De anul acesta, condițiile au fost modificate prin Legea nr. 31/2023. Trebuie să vă încadrați în următoarele cazuri:

Pentru acoperirea integrală a cheltuielilor: venitul net pe membru de familie trebuie să fie mai mic de 750 lei (25% din salariul minim brut de 3000 de lei).

Ce înseamnă asta concret:

 • la o familie de 3 persoane, venitul net pentru toată familia trebuie trebuie să fie mai mic de 2250 de lei (750 lei x 3)
 • la o familie de 4 persoane, trebuie să fie sub 3000 de lei net (750 x 4)

Art. 8 Alin. (1)  OUG nr. 51/2008

Beneficiază de ajutor public judiciar în formele prevăzute la art. 6 persoanele al căror venit mediu net lunar pe membru de familie, în ultimele două luni anterioare formulării cererii, se situează sub nivelul echivalentului a 25% din salariul de bază minim brut pe ţară. În acest caz, sumele care constituie ajutor public judiciar se avansează în întregime de către stat.

Pentru acoperire 50% din cheltuieli: Venitul net pe membru de familie să fie sub 1500 de lei (50% din salariul minim brut).

Acest caz se aplică când veniturile pe membru de familie sunt între 750 și 1500 de lei, În acest caz, ajutorul judiciar nu mai acoperă toate costurile. Acoperă doar 50%.

Art. 8 Alin. (2)  OUG nr. 51/2008

Dacă venitul mediu net lunar pe membru de familie, în ultimele două luni anterioare formulării cererii, se situează sub nivelul echivalentului a 50% din salariul de bază minim brut pe țară, sumele de bani care constituie ajutor public judiciar se avansează de către stat în proporție de 50%.

Important! La calcularea venitului net pe membru de familie se ia în calcul orice venit, nu doar salariul. Include chirii, onorarii, rente, indemnizații, profit din activități comerciale și orice venit independent obținut dintr-o activitate comercială

Care este costul unui proces?

Când lumea întreabă „cât costă un proces în instanță?” se gândește probabil doar la costul unui avocat. Costurile însă pot veni și din alte surse. Astfel, ajutorul judiciar poate fi folosit pentru următoarele cazuri:

 • plata onorariului avocațial;
 • plata expertului, traducătorului sau interpretului;
 • plata onorariului executorului judecătoresc;
 • obținere de scutiri, reduceri, eșalonări sau amânări de la plata taxelor judiciare;

Ultima se referă la taxa de timbru judiciar. În funcție de venituri, puteți fi scutiți cu totul de a o plăti. De asemenea, puteți beneficia de reduceri, eșalonări sau amânări.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *