Avocat interpret. Servicii avocațiale pentru interpreți.

Interpretul este persoana care interpretează un rol într-un spectacol, o bucată muzicală, o poezie etc. (dexonline.ro)

Activitatea artiștilor interpreți este esențialmente guvernată de drepturi de autor și drepturi referitoare la imaginea acestora. Drepturile de autor vizează interpretarea (execuția) unei alte opere, interpretarea fiind ea însăși o operă distinctă.

Dat fiind că activitatea interpreților este una, de regulă, remunerată se pune problema protejării drepturilor artistului interpret aferente execuției sale astfel încât să fie remunerat corect și să poată urmări modul în care se exploatează execuția sa.

De exemplu, potrivit art. 401 alin. (1) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, Atunci când acordă licențe neexclusive sau își cesionează drepturile exclusive pentru exploatarea operelor sau a altor obiecte protejate, autorii şi artiștii interpreți sau executanți au dreptul să primească o remunerație adecvată şi proporțională în raport cu valoarea economică a drepturilor autorizate sau cesionate, ținând cont de contribuția la ansamblul operei sau al altor obiecte protejate, sau de exploatarea ei/lor efectivă, precum şi de practicile de piață. Fără să reprezinte regula şi în lipsa unor clauze contrare, plata unei sume forfetare poate constitui o remunerare adecvată şi proporțională.

Cum evit încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală (drepturile artistului interpret)?

Principala problemă a unui artist interpret trebuie să fie evitarea încălcarea acestora. Adică să evite folosirea fără drept (nepermisă) a rezultatului muncii sale.

Modalități de evitare:

 • Negocierea și semnarea unor contracte de drepturi de autor clare și rezonabile pentru toate părțile implicate;
 • Asigurarea fizică a perimetrului în care are loc interpretarea sau execuția astfel încât să nu existe captări nelegale ale acestora;
 • Afișarea corespunzătoare a regulilor privind filmarea și distribuirea filmărilor;
 • Negocierea unor termene și condiții clare cu organizatorul evenimentului sau finanțatorul interpretării de natură să asigure sancțiuni pentru captări și distribuiri fără drept care să se traducă în venituri pentru artistul interpret.

Să luăm exemplul unui interpret de muzică care participă la un spectacol. Interpretarea fiind pe viu (live), oricine posedă un telefon, va putea să opereze o înregistrare (o captare) pe care să o distribuie în mediul online. Regulile spectacolului privind filmarea trebuie să fie destul de clare dacă se permite sau nu.

Artistul interpret trebuie să aibă posibilitatea  de a decide modul în care se distribuie și locurile în care se distribuie execuția.

Interpretului  îi va fi mult mai ușor să urmărească astfel de încălcări care se bucură de canale de difuzare ușor accesibile și de o cunoaștere publică suficientă care să permită aducerea la cunoștință a încălcărilor către persoana care încalcă drepturile și să întreprindă acte de protejare a drepturilor proprii.

Acestea sunt aspecte de ordin practic, întrucât, din punct de vedere teoretic, este ideal să se urmărească toate încălcările și să fie sancționate, dacă artistul interpret nu a fost de acord cu aceste încălcări.

Asistență juridică, consultanță și gestionarea litigiilor pentru protejarea interpretării și execuției operelor

Munca avocatului în asistarea artistului poate presupune un efort complex care să cuprindă următoarele servicii în sprijinul autorilor:

 • Consultanță privind constituirea depozitului legal;
 • Consultanță privind aducerea operei la cunoștință publică;
 • Consultanță privind exploatarea opere (în regie proprie sau prin terți);
 • Reprezentare în fața organismelor de gestiune colectivă;
 • Notificarea și negocierea unor acte cu terții care încalcă drepturile de autor ale autorului;
 • Gestionarea litigiilor ivite;
 • Consultantă, asistență și reprezentare în aspectele fiscale ale gestionării drepturilor de autor;
 • Consultanță și asistentă în identificarea soluțiilor potrivite pentru gestionarea economică a operelor și inserarea lor în circuitul economic;
 • Reprezentare în relația cu organismele de gestiune colectivă, instituții publice/administrative, terți, subcontractori, parteneri, furnizori etc.;
 • Consultanță, asistență și reprezentare în scopuri publicitare;
 • Consultanță, asistență și reprezentare pentru conceperea unor opere care presupun demersuri, costuri și resurse semnificative, care trebuie planificate inclusiv juridic de la început.
 • Consultanță și asistență juridică în relația cu alți artiști, în ipoteza unor colaborări.

Exploatarea patrimonială a interpretărilor sau execuțiilor. Redactarea contractelor

Fără a intra în foarte multe detalii care, de cele mai multe ori, sunt utile numai unei categorii de artiști interpreți, neavând o aplicabilitate generală, exploatarea interpretărilor sau execuțiilor se poate face:

 • În regie proprie;
 • Prin intermediul unor terți, intermediari sau prestatori de diferite servicii necesare.

Exploatarea în regie proprie este realizată de regulă de artiști interpreți „amatori”, care nu se bucură de o notorietate care să justifice economic angajarea unor alți profesioniști care să ofere servicii pentru valorificarea execuțiilor, marketing, promovare etc., sau de artiști interpreți la început de drum, care sunt în perioada de acumulare a resurselor necesare.

Contractul de licență și contractul de cesiune de drepturi de autor asupra interpretărilor și execuțiilor pot viza numai drepturile patrimoniale de autor, nu și pe cele nepatrimoniale.

Contractul de licență de drepturi de autor privind interpretarea sau execuția presupune menținerea calității de titular al autorului asupra drepturilor patrimoniale de autor, acesta acordând numai un drept de folosire asupra operei sale. Se aseamănă mai mult cu o „închiriere”. Licența poate fi pentru o durată limitată sau maximală de timp, pentru un teritoriu limitat sau nelimitat, exclusiv sau neexclusiv.

Contractul de cesiune de drepturi de autor privind interpretarea sau execuția presupune transmiterea calității de titular al autorului asupra drepturilor patrimoniale de autor, fiind practic o „vânzare” a drepturilor sale. Licența poate fi pentru o durată limitată sau maximală de timp, pentru un teritoriu limitat sau nelimitat, exclusiv sau neexclusiv.

Pentru stabilirea unui onorariu avocațial corespounzător speței dumneavoastră, utilizați următoarele mijloace de contact:

Telefon sau WhatsApp: +40756248777

E-mail: alexandru@maglas.ro

  Lasă un răspuns

  Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *