Care sunt costurile pe care le poate implica un proces penal până la soluționarea definitivă a dosarului penal? Cum le pot recupera?

Nimănui nu-i place să fie implicat într-un proces penal și nici să mai cheltuie bani pentru acesta.

Un proces penal poate presupune costuri de mai multe tipuri pentru buna desfășurare a acestuia

Pentru a vă forma o idee, principalele cheltuieli care pot fi ocazionate sunt:

 • Onorariul de avocat:
  • de regulă, onorariul se calculează per fiecare etapă procesuală în parte (un onorariu pentru urmărire penală, un onorariu pentru fond și un onorariu pentru apel)
 • Obținerea de fotocopii a dosarului penal;
 • Achitare diferitelor taxe sau costuri pentru obținerea de probe;
  • Aici pot fi incluse costul fotocopierii actelor care urmează a fi depuse;
  • Taxe pentru obținerea de acte din diferite arhive ale instituțiilor;
  • Costuri poștale de expediere;
  • Solicitarea unor opinii de specialitate;
  • Achiziția unor materiale care să sprijine probatoriul (pot exista tot felul de materiale, începând de la chiar un ziar care cuprinde date important)
  • Taxe de procesare a cererilor formulate;
  • Consulturi medicale;
  • Taxe pentru obținere certificat medico-legal;
  • Costuri de traducere;
  • Lista poate continua la nesfârșit.
 • Achitare de taxe notariale pentru diferite acte necesare procesului penal;
 • Achitare de onorarii de experți judiciari pentru realizarea unor expertize judiciare, când este cazul;
  • De regulă, se stabilește un onorariu provizoriu care poate fi înaintat și de către parchet, iar, ulterior, să fie achitat de partea care a căzut în pretenții la finalul procesului penal
 • Achitarea onorariului unui eventual expert parte (atunci când partea optează pentru acesta)
  • Părțile pot opta pentru angajarea unui expert parte [au dreptul să solicite ca la efectuarea expertizei să participe un expert recomandat de acestea, conform 173 alin. (3) Cod procedură penală]
 • Cheltuieli de transport;
  • Actele de procedură în procesul penal se pot efectua în multiple locații (sediul poliției, sediul parchetului, locul faptei, la diferite instituții, la domicilii etc.). Deplasarea până la acele locații presupune cheltuieli de transport.
 • Eventualele cheltuieli ocazionate de martori pentru a participa la proces;
 • Costurile legate de conservarea mijloacelor materiale de probă;
 • Costurile legate de administrarea și valorificarea în cursul procesului penal a bunurilor indisponibilizate;
 • Onorarii ale eventualilor interpreți;
 • Pot interveni și alte costuri, acest lucru depinzând de la caz la caz.

Partea care „pierde” procesul penal (Ministerul Public, inculpatul, persoana vătămată etc.) va fi obligată să achite persoanelor îndreptățite cheltuielile ocazionate.

Potrivit art. 274 alin. (1) Cod procedură penală, în caz de renunţare la urmărirea penală, condamnare, amânare a aplicării pedepsei sau renunţare la aplicarea pedepsei, suspectul sau, după caz, inculpatul este obligat la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat, cu excepţia cheltuielilor privind avocaţii din oficiu şi interpreţii desemnaţi de organele judiciare, care rămân in sarcina statului.

În celelalte situații, regulile de acoperire a cheltuielilor sunt reglementate de art. 275 și 276 Cod procedură penală:

(1) Cheltuielile judiciare avansate de stat sunt suportate după cum urmează:

1. în caz de achitare, de către:

a) persoana vătămată, în măsura în care i se reţine o culpă procesuală;

b) partea civilă căreia i s-au respins în totul pretenţiile civile, în măsura în care i se reţine o culpă procesuală;

c) inculpatul care a fost obligat la repararea prejudiciului;

2. în caz de încetare a procesului penal, de către:

a) inculpat, dacă există o cauză de nepedepsire;

b) persoana vătămată, în caz de retragere a plângerii prealabile sau în cazul în care plângerea prealabilă a fost tardiv introdusă;

c) partea prevăzută în acordul de mediere, în cazul în care a intervenit medierea penală;

d) inculpatul şi persoana vătămată, în caz de împăcare.

3. dacă inculpatul cere continuarea procesului penal, cheltuielile judiciare sunt suportate de către:

a) persoana vătămată, atunci când aceasta şi-a retras plângerea prealabilă ori s-a dispus clasarea în temeiul dispoziţiilor art. 16 alin. (1) lit. a) -c) sau achitarea inculpatului, în măsura în care i se reţine o culpă procesuală;

b) inculpat, atunci când se dispune clasarea pentru alte situaţii decât cele prevăzute în dispoziţiile art. 16 alin. (1) lit. a) -c) ori încetarea procesului penal;

4. în caz de restituire a cauzei la parchet în procedura camerei preliminare, cheltuielile judiciare sunt suportate de către stat.

(2) În cazul declarării apelului, recursului în casație ori al introducerii unei contestații sau oricărei alte cereri, cheltuielile judiciare sunt suportate de către persoana căreia i s-a respins ori care și-a retras apelul, recursul în casație, contestația sau cererea.

(3) În toate celelalte cazuri, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia.

(4) În cazul când mai multe părți sau persoane vătămate sunt obligate la suportarea cheltuielilor judiciare, instanța hotărăște partea din cheltuielile judiciare datorate de fiecare.

(5) Dispoziţiile alin. (1) pct. 1 şi 2 şi ale alin. (2) – (4) se aplică în mod corespunzător în cazul dispunerii în cursul urmăririi penale a unei soluţii de clasare şi în situaţia respingerii unei plângeri formulate împotriva actelor şi măsurilor dispuse de organele de urmărire penală.

(6) Cheltuielile privind avocații din oficiu și interpreții desemnați de organele judiciare, potrivit legii, rămân în sarcina statului.

(7) În situația contestațiilor formulate de către administrația penitenciarului în cazurile prevăzute de Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările și completările ulterioare, cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului.

Art. 275. Cod procedură penală român

(1) În caz de condamnare, renunțare la urmărirea penală, renunțare la aplicarea pedepsei sau de amânare a aplicării pedepsei, inculpatul este obligat să plătească persoanei vătămate, precum și părții civile căreia i s-a admis acțiunea civilă cheltuielile judiciare făcute de acestea.

(2) Când acţiunea civilă este admisă numai în parte, instanţa îl poate obliga pe inculpat la plata totală sau parţială a cheltuielilor judiciare.

(3) În caz de renunţare la pretenţiile civile, precum şi în caz de tranzacţie, mediere ori recunoaştere a pretenţiilor civile, instanţa dispune asupra cheltuielilor conform înţelegerii părţilor.

(4) În situaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2), când sunt mai mulţi inculpaţi ori dacă există şi parte responsabilă civilmente, se aplică în mod corespunzător dispoziţiile art. 274 alin. (2) şi (3).

(5) În caz de achitare, persoana vătămată sau partea civilă este obligată să plătească inculpatului și, după caz, părții responsabile civilmente cheltuielile judiciare făcute de aceștia, în măsura în care au fost provocate de persoana vătămată sau de partea civilă.

(6) În celelalte cazuri instanţa stabileşte obligaţia de restituire potrivit legii civile.

Art. 276. (Plata cheltuielilor judiciare făcute de părţi)

Art. 276. (Plata cheltuielilor judiciare făcute de părţi)

Pentru stabilirea unui onorariu avocațial corespounzător speței dumneavoastră, utilizați următoarele mijloace de contact:

Telefon sau WhatsApp: +40756248777

E-mail: alexandru@maglas.ro

  Lasă un răspuns

  Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *