Constatarea neregularităților rechizitoriului în camera preliminară. Formulare cereri și excepții de către avocat.

Opinia avocatului: Este important să se verifice atent rechizitoriul întocmit de procuror cu privire la întreg conținutul său. Se întâmplă ca acesta să fie întocmit într-un mod necorespunzător și să fie necesară refacerea lui. Refacerea rechizitoriului se dispune de către judecătorul de cameră preliminară. Camera preliminară este un moment important în cadrul unui proces penal în care procurorul decide trimiterea în judecată a inculpatului, în care se poate analiza întreg dosarul de urmărire penală și se pot formula cereri și excepții. Cererile și excepțiile de cameră preliminară pot viza atât rechizitoriul în sine, cât și toate actele de procedură efectuate în cadrul urmăririi penale. Este recomandabil ca verificarea rechizitoriului și a dosarului de urmărire penală să fie operată de un avocat penalist care are experiența și competențele necesare pentru a determina neregularități și nulități.

Exemplu de soluție a instanței de cameră preliminară în care s-au constatat neregularități ale rechizitoriului invocate de avocat

INCH.F/CP/În baza art. 341 alin.1 și 2 Cpp, admite excepțiile invocate din oficiu, precum și în parte cererile și excepțiile invocate de către inculpații A.A, B.B., C.C, D.D, E.E, F.F, G.G, H.H., I.I, J.J, K.K, L.L, M.M, N.N, O.O, P.P, Q.Q, R.R, S.S., T.T. și U.U. În baza art.345 alin.3 Cpp, constată neregularitatea actului de sesizare, respectiv a rechizitoriului nr.XXXX/P/YYYY din ZZ.LL.AAAA al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție-Direcția Națională Anticorupție-Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, în privința descrierii faptelor reținute în sarcina inculpaților și a încadrării juridice a faptelor. În baza art.345 alin.3 Cpp rap. la art.281 Cpp, exclude probele constând în procese verbale de redare a convorbirilor telefonice interceptate în cauză, aflate în volumul … filele … și filele … dosar de urmărire penală, volumul … filele pp. dosar de urmărire penală și volumul … filele pp. și filele pp. dosar de urmărire penală, precum și suporții optici conținând convorbiri telefonice aflate în volumul … fila pp. dosar de urmărire penală. Respinge ca nefondate celelalte cereri și excepții invocate de către inculpați. Conform art.345 alin.3 Cpp, în termen de 5 zile de la comunicarea încheierii motivate, procurorul va remedia neregularitățile actului de sesizare și va comunica judecătorului de cameră preliminară dacă menține dispoziția de trimitere în judecată. Cu cale de atac o dată cu încheierea ce se va pronunța potrivit dispozițiilor art.346 Cpp. Pronunțată în ședința din camera de consiliu, azi, ZZ.LL.AAAA.

Soluție instanță anonimizată

În acest exemplu, judecătorul de cameră preliminară a constatat neregularitatea actului de sesizare – rechizitoriul – în ceea ce privește descrierea faptelor reținute în sarcina inculpaților și  încadrarea juridică a faptelor. Drept urmare, instanța de cameră preliminară a dispus ca dosarul penal să fie restituit procurorului pentru remedierea neregularităților. Dacă procurorul nu reușește remedierea neregularităților în termenul de 5 zile, atunci rechizitoriul va trebui să fie refăcut. Practic, procurorul este obligat la remedierea neregularităților privind descrierea faptelor reținute în sarcina inculpaților și  încadrarea juridică a faptelor aferente rechizitoriului, înainte de o nouă trimitere în judecată.

Un avocat penalist cu experiență poate identifica deficiențe ale actelor și formula cereri și excepții de cameră preliminară care să fie admise

Avocatul angajat poate invoca cereri și excepții în procedura de cameră preliminară. .În cazul de mai sus, instanța a constatat neregularitatea actului de sesizare – rechizitoriul – în ceea ce privește descrierea faptelor reținute în sarcina inculpaților și  încadrarea juridică a faptelor. Drept urmare, instanța de drept penal a dispus ca dosarul cauzei să se întoarcă la parchet, dacă procurorul nu reușește remedierea neregularităților în termenul de 5 zile. Practic, judecătorul a obligat procurorul la remedierea neregularităților privind descrierea faptelor reținute în sarcina inculpaților și încadrarea juridică a faptelor arătate în rechizitori pentru a putea dispune începerea judecății. În cazul în care nu procurorul nu reușește sa remedieze neregularitățile în termenul indicat, atunci dosarul penal se restituire parchetului în vederea refacerii rechizitoriului și, eventual, pentru efectuarea unor noi acte de urmărire penală.

Cu alte cuvinte, după întoarcerea cauzei la parchet, va continua procedura de urmărire penală, existând posibilitatea unei noi trimiteri în instanță supusă aceleiași proceduri de cameră preliminară până când actul de sesizare (rechizitoriul) va fi întocmit corect din punct de vedere legal.

Judecarea în baza unui rechizitoriu legal este o garanție a unui proces penal just și echitabil, care să permită efectuarea unor apărări efective și concrete în cauză. De asemenea, posibilitatea alegerii judecății în procedura recunoașterii învinuirii („procedura simplificată”) depinde de corectitudinea rechizitoriului, întrucât inculpatul trebuie să recunoască în integralitate atât situația de fapt reținută în rechizitoriu, cât și încadrările juridice ale faptlor reținute.

Formularea cererilor și excepțiilor de către inculpat cu ajutorul avocatului este importantă pentru judecarea corectă a dosarului penal

Procesul penal trebuie tratat cu seriozitate în toate fazele sale procesuale (urmărire penală, cameră preliminară, fond, apel). Rolul procedurii de cameră preliminară nu este doar pentru efectuarea unei verificări formale a rechizitoriului și dosarului de urmărire penală. Are rolul de a stabili în mod corect obiectul și limitele judecății procesului penal, dar și de a corecta eventualele vicii de procedure care pot influența soluția pe fond.

Exercitarea drepturilor procesuale – respectiv, invocarea nulităților relative și absolute cu privire la actele de urmarire penală, precum și invocarea obiecțiilor cu privire la rechizitoriu – în faza camerei preliminare este la fel de importantă ca exercitarea drepturilor procesuale în toate celelalte faze ale procesului penal.

Strategia de apărare în cadrul unui proces penal include și abordarea corectă a momentului camerei preliminare. Presupune identificarea încă din cadrul urmăririi penale a eventualelor nulități ale actelor de urmărire penală.

Un avocat în care să aveți încredere vă poate ajuta în cunoașterea, înțelegerea și exercitarea drepturilor dumneavoastră în procedura de cameră preliminară.

Pentru stabilirea unui onorariu avocațial corespounzător speței dumneavoastră, utilizați următoarele mijloace de contact:

Telefon sau WhatsApp: +40756248777

E-mail: alexandru@maglas.ro

    Lasă un răspuns

    Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *