Contestația în anulare în drept penal

Contestația în anulare este o instituție de drept penal. Este un termen mai puțin cunoscut celor fără pregătire juridică. Dar poate fi găsit în codul de procedură penală. Articolele care privesc contestația în anulare sunt de la 426 la 432.

Doctrina vorbește mai pe larg despre aceasta. Contestatia in anulare este o cale extraordinara de atac. Prin aceasta, partea interesată poate cere retractarea unei hotărâri irevocabile. Dar asta poate fi făcută numai pentru motivele limitativ prevăzute de lege. De asemenea, doar dacă aceste motive nu au putut fi invocate pe calea apelului sau recursului.

În ce cazuri pot face contestație în anulare?

Articolul 426 din Cod Procedură Penală Român enumeră două cazuri în care se poate face:

Art. 426 – Împotriva hotărârilor penale definitive se poate face contestaţie în anulare în următoarele cazuri:

a) când judecata în apel a avut loc fără citarea legală a unei părţi sau când, deşi legal citată, a fost în imposibilitate de a se prezenta şi de a înştiinţa instanţa despre această imposibilitate;

b) când inculpatul a fost condamnat, deşi existau probe cu privire la o cauză de încetare a procesului penal.

Art 426 Cod procedură penală român

Astfel, în primul caz, e vorba de imposibilitatea persoanei de a se prezenta. Fie pentru că nu a fost citată, fie pentru că nu a putut să fie prezentă. De asemenea, mai există o condiție. Chiar dacă nu a putut să participe, trebuie să nu fi putut nici să anunțe instanța.

Al doilea caz este unul diferit. În acest caz, inculpatul a fost condamnat. Condiția este să fi existat niște probe către o cauză care ar fi dus la încetarea procesului penal. Ne putem uita aici din nou la art. 16 Cod Procedură Penală. De exemplu, fapta să nu fi existat.

Până când pot cere contestația în anulare?

Trebuie menționat că termenul este relativ unul nou. Vechiul Cod de Procedură Penală nu prevedea un termen. Se ajungea la diverse interpretări. De exemplu, că se poate depune oricând. Fie înainte sau chiar după executarea pedepsei. Era nevoie de setarea unui termen exact. Asta a făcut noul Cod Procedură Penală pentru unul dintre cazuri.

Art. 428

(1) Contestaţia în anulare pentru motivele prevăzute la art. 426 poate fi introdusă în 10 zile de la data când persoana împotriva căreia se face executarea a luat cunoştinţă de hotărârea a cărei anulare se cere.

(2) Contestaţia în anulare pentru cazul prevăzut la art. 426 lit. b) poate fi introdusă oricând.

Art. 428 Cod procedură penală român

Așadar, legiuitorul a vrut să seteze un termen. Chiar unul scurt, de doar 10 zile. Se ia în considerare momentul în care afli de această decizie. Din acel moment ai 10 zile de care curge termenul. După, nu mai poți depune contestație în anulare.

În cazul al doilea, pentru lit (b) de la art. 426 CPP, legiuitorul a considerat altfel. Adică să nu existe niciun termen. Aici este alt context. Dacă de exemplu fapta n-ar exista, atunci n-ar trebui să existe termen pentru contestația în anulare. Aceasta este probabil logica în care a funcționat legiuitorul.

Cum decurge procedura pentru contestația în anulare?

Cod Procedură Penală prevede și instanța competentă pentru a judeca. Aceasta este instanța la care trebuie depusă contestația în anulare.

Art. 429. – Instanța competentă

(1) Contestaţia în anulare se introduce la instanţa de apel care a pronunţat hotărârea a cărei anulare se cere.

(2) Contestaţia în anulare pentru cazul în care se invocă autoritatea de lucru judecat se introduce la instanţa la care a rămas definitivă ultima hotărâre.

Art. 429 Cod procedură penală român

Important! Până la soluţionarea contestaţiei în anulare, instanţa poate suspenda executarea hotărârii.Este vorba aici de hotărârea a cărei anulare se cere. Se întâmplă dacă există destule probe.

Pentru stabilirea unui onorariu avocațial corespounzător speței dumneavoastră, utilizați următoarele mijloace de contact:

Telefon sau WhatsApp: +40756248777

E-mail: alexandru@maglas.ro

    Lasă un răspuns

    Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *