Despre infracțiunea de luare de mită și posibilele sale consecințe juridice pentru făptuitor

Art. 289 Cod penal român incriminează luarea de mită, care este o infracțiune gravă din sistemul penal român. Infracțiunea vizează actele și faptele funcționarilor publici care pretind sau primesc bani ori alte beneficii. Banii sau alte beneficii pot fi primite sau pretinse în mod direct sau indirect, atât pentru funcționarul în sine dar și pentru altcineva.  

Condiția este ca beneficiile să fie pretinse sau primite în schimbul îndeplinirii sau neîndeplinirii anumitor atribuții de serviciu ale funcționarului. Aceeași condiție operează și in cazul când funcționarul acceptă promisiuni de beneficii.

Consecințele faptei pot fi destul de serioase. Codul penal prevede pedeapsa cu închisoarea şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică ori de a exercita profesia sau activitatea în executarea căreia a săvârșit fapta.

Ce este luarea de mită?

Luarea de mită se comite prin pretinderea sau primirea de bani ori alte foloase ilicite de către funcționarul public. Pretinderea sau primirea trebuie să fie în legătură cu îndeplinirea, neîndeplinirea, urgentarea ori întârzierea îndeplinirii unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu sau în legătură cu îndeplinirea unui act contrar acestor îndatoriri.

Luarea de mită se comite și prin simpla acceptare a promisiunii unor beneficii precum cele descrise.

Care este pedeapsa pentru luarea de mită?

Sancțiunile în cazul condamnării pentru luare de mită sunt destul de serioase..

Este prevăzută o pedeapsă cu închisoarea între 3 și 10 ani. Durata concretă se stabilește de judecător în funcție de gravitatea faptei.

Suplimentar, textul legal prevede și că judecătorul va dispune interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică ori de a exercita profesia sau activitatea în executarea căreia a săvârșit fapta.

Conform art. 289 alin. (3) Cod penal, banii, valorile sau orice alte bunuri primite cu titlu de mită de funcționar se confiscă.

Dacă banii, valorile sau orice alte bunuri primite drept mită nu mai pot fi găsite în natură, se va dispune confiscarea prin echivalent.

Noțiunea de funcționar public

Art. 289 alin. (2) Cod penal face trimitere la definiția funcționarului public prevăzută de art. 175 alin.(2) Cod penal:

Art. 175 – Funcționar public

(1) Funcţionar public, în sensul legii penale, este persoana care, cu titlu permanent sau temporar, cu sau fără o remuneraţie:

a) exercită atribuţii şi responsabilităţi, stabilite în temeiul legii, în scopul realizării prerogativelor puterii legislative, executive sau judecătoreşti;

b) exercită o funcţie de demnitate publică sau o funcţie publică de orice natură;

c) exercită, singură sau împreună cu alte persoane, în cadrul unei regii autonome, al altui operator economic sau al unei persoane juridice cu capital integral sau majoritar de stat, atribuţii legate de realizarea obiectului de activitate al acesteia.

(2) De asemenea, este considerată funcţionar public, în sensul legii penale, persoana care exercită un serviciu de interes public pentru care a fost învestită de autorităţile publice sau care este supusă controlului ori supravegherii acestora cu privire la îndeplinirea respectivului serviciu public.

Art. 175 Cod penal român.

Este important de menționat că tot art. 289 alin. (2) Cod penal indică expres că actele care pot fi luare de mită săvârșite de una dintre persoanele prevăzute în art. 175 alin. (2) Cod penal, constituie infracțiune numai când este comisă în legătură cu neîndeplinirea, întârzierea îndeplinirii unui act privitor la îndatoririle sale legale sau în legătură cu efectuarea unui act contrar acestor îndatoriri.

Recomandări pentru cei implicați în cauze penale privind infracțiunea de luare de mită

Se recomandă asistența juridică de specialitate atât pentru cei acuzați de luare de mită, cât și pentru celelalte persoane care pot fi vizate de procedură (persoane responsabile civilmente, părți vătămate etc.). Avocatul cu experiență în drept penal vă asistă în alegerea strategiei de apărare corespunzătoare. De asemenea, avocatul penalist vă poate asista și reprezenta în fața parchetului și instanței de judecată.

Sancțiunile prevăzute de lege pentru infracțiunea de luare de mită pot afecta atât funcționarii publici în sensul art. 175 alin. (2) Cod penal, cât și alte persoane atrase în procesul penal.

După cum am prezentat mai sus, sancțiunile nu vizează numai libertatea fizică, ci și aspecte economice care vă pot afecta situația financiară.

Pentru stabilirea unui onorariu avocațial corespounzător speței dumneavoastră, utilizați următoarele mijloace de contact:

Telefon sau WhatsApp: +40756248777

E-mail: alexandru@maglas.ro

    Lasă un răspuns

    Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *