Despre rolul avocatului în urmărirea penală

Despre drepturile avocatului

Printre drepturile avocatului în faza de urmărire penală, conform Codului de procedură penală român, regăsim:

 1. Asistă inculpatul la toate procedurile prevăzute de lege;
 2. Poate formula obiecțiuni
 3. I se acordă accesul la dosarul de urmărire penală;
 4. Poate solicita informarea și participarea la actele de urmărire penală;
 5. Acordă asistență juridică inculpatului;
 6. Poate negocia acorduri de recunoaștere a vinovăției;
 7. Poate formula plângeri împotriva actelor procurorului;
 8. Poate formula cereri în numele inculpatului;
 9. Poate formula cereri pentru schimbarea măsurilor preventive;
 10. Poate formula cereri privind măsurile asigurătorii dispuse;
 11. Poate formula căi de atac împotriva hotărârilor judecătorești pronunțate în proceduri adiacente urmăririi penale;
 12. Alte drepturi prevăzute de lege

(1) În cursul urmăririi penale, avocatul suspectului sau inculpatului are dreptul să asiste la efectuarea oricărui act de urmărire penală, cu excepţia:

a) situaţiei în care se utilizează metodele speciale de supraveghere ori cercetare, prevăzute în cap. IV din titlul IV;

b) percheziţiei corporale sau a vehiculelor în cazul infracţiunilor flagrante.

(2) Avocatul suspectului sau inculpatului poate solicita să fie încunoştinţat de data şi ora efectuării actului de urmărire penală ori a audierii realizate de judecătorul de drepturi şi libertăţi. Încunoştinţarea se face prin notificare telefonică, fax, e-mail sau prin alte asemenea mijloace, încheindu-se în acest sens un proces-verbal.

(3) Lipsa avocatului nu împiedică efectuarea actului de urmărire penală sau a audierii, dacă există dovada că acesta a fost încunoştinţat în condiţiile alin. (2).

(4) Avocatul suspectului sau inculpatului are de asemenea dreptul să participe la audierea oricărei persoane de către judecătorul de drepturi şi libertăţi, să formuleze plângeri, cereri şi memorii.

(5) În cazul efectuării percheziţiei domiciliare, încunoştinţarea prevăzută la alin. (2) se poate face şi după prezentarea organului de urmărire penală la domiciliul persoanei ce urmează să fie percheziţionată.

(6) În cazul în care avocatul suspectului sau al inculpatului este prezent la efectuarea unui act de urmărire penală, se face menţiune despre aceasta şi despre eventualele obiecţiuni formulate, iar actul este semnat şi de avocat.

(7) În cursul procedurii de cameră preliminară şi în cursul judecăţii, avocatul are dreptul să consulte actele dosarului, să îl asiste pe inculpat, să exercite drepturile procesuale ale acestuia, să formuleze plângeri, cereri, memorii, excepţii şi obiecţiuni.

(8) Avocatul suspectului sau inculpatului are dreptul să beneficieze de timpul şi înlesnirile necesare pentru pregătirea şi realizarea unei apărări efective.

Drepturile avocatului suspectului și inculpatului
Art. 92. –

Despre procedurile la care poate participa avocatul

 1. Despre procedurile la care poate participa avocatul
  Principalele proceduri prevăzute de Codul de procedură penală la care avocatul participă, poate participa sau poate asista inculpatul sunt:
 2. Audierea suspectului sau inculpatului;
 3. Audierea martorilor;
 4. Luarea măsurilor preventive;
 5. Luarea măsurilor asigurătorii;
 6. Negocierea acordurilor de recunoaștere a vinovăției;
 7. Cercetare la fața locului;
 8. Percheziția domiciliară;
 9. Percheziția informatică;
 10. Confruntarea;
 11. Efectuarea unor expertize;
 12. Alte proceduri

Avocatul participă la aceste proceduri din momentul în care a fost angajat să ofere asistență juridică inculpatului. Din acest moment are dreptul de a asista inculpatul la procedurile prevăzute de lege, de a avea acces la dosarul de urmărire penală, de a acorda asistență juridică și celelalte drepturi arătate mai sus.

Cum poate ajuta avocatul pe inculpat?


Avocatul poate ajuta inculpatul prin oferirea de asistență juridică și reprezentarea acestuia în fața parchetului, dar și a instanței (atunci când se impune).

De asemenea, poate oferi consiliere juridică și sfaturi în legătură cu drepturile și obligațiile inculpatului în cadrul procesului penal. Poate pregăti și prezenta documente și argumente în fața procurorului și instanței. În plus, avocatul poate oferi consiliere în legătură cu pregătirea și prezentarea de cereri sau căi de atac împotriva actelor procurorului ori judecătorului.

Pentru stabilirea unui onorariu avocațial corespounzător speței dumneavoastră, utilizați următoarele mijloace de contact:

Telefon sau WhatsApp: +40756248777

E-mail: alexandru@maglas.ro

  Lasă un răspuns

  Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *