Dezlegare chestiune de drept – Aplicarea beneficiului protecției martorului pentru inculpatul care are calitatea de denunţător

Photo by RODNAE Productions from Pexels

Minuta Deciziei ICCJ nr. 79 din 18 noiembrie 2021

În data de 18 noiembrie 2021, Înalta Curte de Casație și Justiție a dezlegat o chestiune de drept privitoare la condițiile pentru aplicarea beneficiului protecției martorului pentru inculpatul care are calitatea de denunţător, conform dispozițiilor art. 19 din Legea nr. 682/2002 privind protecția martorilor. Pronunțând Minuta Deciziei nr. 79, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală a statuat:

Admite sesizarea formulată de Curtea de Apel Craiova, Secţia penală şi pentru cauze cu minori prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept: „Dacă aplicarea beneficiului dispoziţiilor art. 19 din Legea nr. 682/2002 faţă de inculpatul care are calitatea de denunţător într-o cauză penală este condiţionată de continuarea urmăririi penale in personam, de punerea în mişcare a acţiunii penale sau dacă este suficientă începerea urmăririi penale in rem în cauza în care acesta are calitatea de martor denunţător” și stabilește următoarele:

Aplicarea beneficiului dispoziţiilor art. 19 din Legea nr. 682/2002, faţă de inculpatul care are calitatea de denunţător într-o cauză penală, este condiţionată de continuarea urmăririi penale in personam în cauza în care acesta are calitatea de martor denunţător, condiţie necesară, dar nu suficientă, instanţa urmând a evalua întrunirea cumulativă a condiţiilor de aplicare a textului.

( sursă text: http://www.iccj.ro )

Dispozițiile Legii nr. 682/2002 privind protecția martorilor referitoare la aplicarea beneficiului protecției martorului pentru inculpatul care are calitatea de denunţător

Începem prin redarea textului art. 19 din Legea nr. 682/2002:

Persoana care are calitatea de martor, în sensul art. 2 lit. a) pct. 1, și care a comis o infracțiune gravă, iar înaintea sau în timpul urmăririi penale ori al judecății denunță și facilitează identificarea și tragerea la răspundere penală a altor persoane care au săvârșit astfel de infracțiuni beneficiază de reducerea la jumătate a limitelor pedepsei prevăzute de lege.

De asemenea, subliniem faptul că art. 19 de mai sus se aplică numai „persoanei care are calitatea de martor, potrivit Codului de procedură penală, și prin declarațiile sale furnizează informații și date cu caracter determinant în aflarea adevărului cu privire la infracțiuni grave sau care contribuie la prevenirea producerii ori la recuperarea unor prejudicii deosebite ce ar putea fi cauzate prin săvârșirea unor astfel de infracțiuni” conform art. 2 al aceleiași legi.

Infracțiunea gravă în acest caz fiind definită în art. 2 pct. h) drept infracțiunea care face parte din una dintre următoarele categorii: genocid și infracțiuni contra umanității și infracțiuni de război, infracțiunile contra securității naționale, terorism, omor, infracțiunile privind traficul de droguri, traficul de persoane, traficul de minori, spălarea banilor, falsificarea de monede ori de alte valori, infracțiunile privitoare la nerespectarea regimului armelor, munițiilor, materialelor explozive, nucleare sau al altor materii radioactive, infracțiunile de corupție, precum și orice altă infracțiune pentru care legea prevede pedeapsa închisorii al cărei maxim special este de cel puțin 10 ani.

Notă
Prin
DECIZIA CURȚII CONSTITUȚIONALE nr. 67 din 26 februarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 18 martie 2015, s-a admis excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 19 din Legea nr. 682/2002, constatându-se că soluția legislativă reglementată de art. 19 din Legea nr. 682/2002 care exclude de la beneficiul reducerii la jumătate a limitelor pedepsei prevăzute de lege persoana care are calitatea de martor, în sensul art. 2 lit. a) pct. 1, și care nu a comis o infracțiune gravă este neconstituțională.

( sursă text: http://legislatie.just.ro )

Condiția pentru a beneficia de dispozițiile art. 19

Începem prin a reitera că, în primul rând, persoana care dorește invocarea art. 19 trebuie să îndeplinească cumulativ două condiții. În primul rând, să fi săvârșit la rândul ei o infracțiune, afară de cele stipulate la art. 2 pct. h). În al doilea rând, să aibă calitatea de martor care să ofere informații și date cu un rol important în soluționarea cazurilor ce privesc infracțiuni grave prevăzute tot la art. 2 pct. h)

Soluția ÎCCJ, pronunțată în materie de drept penal, lămurește un aspect esențial. Pentru a beneficia de reducerea la jumătate a limitelor pedepsei prevăzute de lege pentru propriile fapte, denunțul formulat de un inculpat trebuie să fie urmat de urmărirea penală a unor persoane și nu doar a unor fapte.

De aici rezultă că nu orice tip de informații adiacente cazului pot permite invocarea acestui beneficiu. Denunțul trebuie să fie determinant în soluționarea cauzei. Rațiunea art. 19, conform deciziei nr. 67 din 26 februarie 2015 a Curții Constituționale, este în primul rând de a combate infracțiunile grave, furnizarea informațiilor fiind doar mijlocul pentru realizarea acesteia și nu un scop în sine.

În termeni simpli, nu este suficient să se denunțe că s-a săvârșit o infracțiune pentru aplicarea beneficiului protecției martorului pentru inculpatul care are calitatea de denunţător. Chiar dacă denunțul nu conține toate datele necesare ori numele făptuitorilor, dacă în urma denunțului se conturează o procedură penală care să vizeze inculpați care au săvârșit infracțiuni grave și să ducă la soluționarea cazului, atunci poate fi invocat beneficiul reducerii limitelor de pedeapsă.

Alexandru Măglaș, Avocat titular al Baroului București – activitatea noastră profesională se concentrează în aria de drept penal, drept administrativ, dreptul proprietății intelectuale și industriale precum, dreptul familiei, dar și alte ramuri de drept.

Experiența noastră relevantă rezultă dintr-un număr semnificativ de cauze penale în care avocatul Măglaș Alexandru a fost implicat, incluzând infracțiuni precum: evaziune fiscală, infracțiuni informatice, constituire grup infracțional, spălare de bani, fals informatic, fals în înscrisuri sub semnătură privată, înșelăciunea, loviri sau alte violențe, vătămare corporală, distrugerea etc.

Pentru stabilirea unui onorariu avocațial corespounzător speței dumneavoastră, utilizați următoarele mijloace de contact:

Telefon sau WhatsApp: +40756248777

E-mail: alexandru@maglas.ro

    Lasă un răspuns

    Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *