La ce costuri să te aștepți pentru un proces penal, în cazul când te vizează un dosar penal. Cât poate fi onorariul avocatului? Ce alte costuri pot fi?

Ce costuri poate presupune soluționarea unui dosar penal?

Principalele costuri care pot fi ocazionate de un dosar penal, în contextul unui proces penal, sunt:

 • Eventualele taxe percepute de autorități, instituții pentru emiterea unor acte (cum ar fi extrasele de carte funciară), pentru a fi depuse ca probe;
 • Onorariul avocațial;
 • Onorariile experților;
 • Costurile de deplasare la instanță, la expertize, la autorități sau instituții etc.
 • Eventuale întocmiri de copii legalizate ale unor acte;
 • Traduceri de acte întocmite în altă limbă decât cea română;
 • Alte costuri.

Este important să avem în vedere de la început o bugetare minimală realistă. Valorile reprezintă orientări minimale pentru o activitate susținută în cauză, fără a stabili un maxim. Bugetul exemplu depinde de poziția procesuală (persoană vătămată, suspect, inculpat), de probele administrate și de acuzațiile care formează obiectul dosarului penal:

 • O persoană vătămată ar trebui să se aștepte la costuri începând de la:
  • Pentru cauzele simple:
   • Începând de la aproximativ 3.000-4.000 lei pentru urmărirea penală;
   • Începând de la aproximativ 1.000-2.000 lei pentru etapa de cameră preliminară;
   • Începând de la aproximativ 2000-4000 lei pentru etapa de fond;
   • Începând de la aproximativ 2500-5000 lei pentru etapa de apel;
 • Pentru cauzele de complexitate medie:
  • Începând de la aproximativ 5000-10.000 lei pentru urmărirea penală;
  • Începând de la aproximativ 3000-5000 lei pentru etapa de cameră preliminară;
  • Începând de la aproximativ 4000-6000 lei pentru etapa de fond;
  • Începând de la aproximativ 5000-7000 lei pentru etapa de apel;
 • Pentru cauzele complexe:
  • Începând de la aproximativ 10.000 – 15.000 lei pentru urmărirea penală;
  • Începând de la aproximativ 6.000-10.000 lei pentru etapa de cameră preliminară;
  • Începând de la aproximativ 9.000-13.000 lei pentru etapa de fond;
  • Începând de la aproximativ 10.000-15.000 lei pentru etapa de apel;
 • Un inculpat ar trebui să se aștepte la costuri începând de la:
  • Pentru cauzele simple:
   • Începând de la aproximativ 4000-6000 lei pentru urmărirea penală;
   • Începând de la aproximativ 2000-3000 lei pentru etapa de cameră preliminară;
   • Începând de la aproximativ 3000-5000 lei pentru etapa de fond;
   • Începând de la aproximativ 4000-6000 lei pentru etapa de apel;
   • Începând de la aproximativ 870 lei pentru fiecare verificare de măsură preventivă (control judiciar, arest la domiciliu sau arest preventiv);
 • Pentru cauzele de complexitate medie:
  • Începând de la aproximativ. 6.000-12.000 lei pentru urmărirea penală;
  • Începând de la aproximativ 4.000-6.000 lei pentru etapa de cameră preliminară;
  • Începând de la aproximativ 5.000-10.000 lei pentru etapa de fond;
  • Începând de la aproximativ 6000-10.000 lei pentru etapa de apel;
  • Începând de la aproximativ 1500-2000 lei pentru fiecare verificare de măsură preventivă (control judiciar, arest la domiciliu sau arest preventiv);
 • Pentru cauzele complexe:
  • Începând de la aproximativ 15.000-25.000 lei pentru urmărirea penală;
  • Începând de la aproximativ 9.000-15.000 lei pentru etapa de cameră preliminară;
  • Începând de la aproximativ 15.000-25.000 lei pentru etapa de fond;
  • Începând de la aproximativ 20.000-30.000 lei pentru etapa de apel;
  • Începând de la aproximativ 2.500-3.000 lei pentru fiecare verificare de măsură preventivă (control judiciar, arest la domiciliu sau arest preventiv);

Procentele sunt orientative. Ele sunt de natură a contura o serie de așteptări realiste din partea persoanelor vizate de un dosar penal. Pentru bugetarea prezentată s-a avut în vedere acoperirea unor costuri posibile minimale.

Costurile finale pot fi mai mici sau mai mari, în funcție de situația concretă și abordarea efectivă a persoanei în cauză.

Trebuie avut în vedere și faptul că un dosar penal poate fi inițial o cauză simplă, dar să se transforme într-o cauză de complexitate medie sau chiar o cauză complexă pe parcurs.

Bugetele gândite au în vedere angajarea cheltuielilor treptat pe durata procesului penal. Procesul penal poate dura de la câteva luni la câțiva ani. Durata finală depinde de situația concretă.

Cu cât se contestă mai multe aspecte ale acuzațiilor și pretențiile civile formulate, cu atât mai mult

Calculul onorariilor avocațiale trebuie să pornească de la Ghidul orientativ al onorariilor minimale. Ghidul onorariilor minimale a fost actualizat de UNBR prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 353 din 08 iunie 2023 privind actualizarea onorariilor prevăzute în „Ghidul orientativ al onorariilor minimale” cu Indicele lunar al Prețurilor de Consum (IPC) aferent perioadei august 2020 – aprilie 2023.

În primă fază, se are în vedere consultanța inițială. Este importantă pentru corecta informare a clientului și pentru stabilirea strategiei de apărare adecvate.

Ca și punct de reper, conform pct. 1.7 din Ghidul onorariilor minimale, se recomandă un onorariu minimal de 580 de lei pentru consultația inițială. În funcție de dosarul penal, onorariul pentru consultația inițială poate fi și mai mare.

Totuși, în materie penală onorariul unei consultații se recomandă a avea în vedere și studierea dosarului penal. Acest lucru înseamnă, de regulă, mai mult de minimul de 580 de lei.

În ipoteza unei consultații la locul de detenție sau reținere, onorariile minime recomandate se majorează cu 50%, adică încep de la 870 de lei.

Cât poate fi onorariul unui avocat pentru un dosar penal în etapa urmăririi penale?

Ghidul orientativ al onorariilor minimale prezintă următoarele onorarii minimale recomandate (pentru cauzele de complexitate redusă):

 • Pentru persoanele vătămate sau părțile civile:
  • Pentru redactarea unei plângeri penale simple – 810 lei (pct. 1.3. din Ghid) + onorariu suplimentar raportat la valoare pentru pretențiile civile;
  • Pentru participarea la actele de urmărire penală – de la 2.900 de lei
  • Pentru formularea unor cereri sau memorii în cadrul procesului penal – de la 580 de lei/act;
  • Formularea unei plângeri împotriva ordonanței de soluționare a plângerii împotriva clasării – de la 870 de lei;
  • Reprezentarea în instanță față de soluția împotriva ordonanței de clasare – de la 870 lei.
  • Formularea contestației împotriva duratei procedurii – de la 870 de lei;
  • Asistarea și reprezentarea în procedura contestației împotriva duratei procedurii – de la 870 de lei.
 • Pentru persoanele supuse acuzării (suspect sau inculpat):
  • Consultația inițială, conform celor prezentate mai sus;
  • Pentru participarea la actele de urmărire penală – de la 2.900 de lei, pentru cauzele de o complexitate redusă;
  • Pentru procedura încheierii unui acord de recunoaștere a vinovăției, în etapa de la parchet – de la 870 de lei;
  • Pentru procedura încheierii unui acord de recunoaștere a vinovăției, în etapa de la instanță – de la 870 de lei;
  • Pentru fiecare luare de măsură, verificare de măsură și eventuală contestație împotriva primei soluții a judecătorului de drepturi și libertăți – de la 870 de lei;
  • Pentru formularea unor cereri sau memorii în cadrul procesului penal – de la 580 de lei/act;
  • În ipoteza renunțării la urmărire penală, pentru asistarea în instanță – de la 870 de lei.

Cât poate fi onorariul unui avocat pentru un dosar penal în etapa camerei preliminare?

Ghidul orientativ al onorariilor minimale prezintă următoarele onorarii minimale recomandate (pentru cauzele de complexitate redusă):

 • Pentru orice parte (persoană vătămată, parte civilă, inculpat etc.):
  • Formularea de cereri și excepții – de la 870 lei;
  • Verificarea măsurilor preventive – de la 870 lei pentru fiecare verificare;
  • Asistență și reprezentare în instanță – de la 870 lei;
  • Declararea unor contestații (fără motivare) – de la 290 de lei;
  • Motivarea contestațiilor – de la 1160 lei;
  • Asistență și reprezentare în contestația împotriva soluției primei instanțe – de la 1160 lei.

Cât poate fi onorariul unui avocat pentru un dosar penal în etapa fondului?

Ghidul orientativ al onorariilor minimale prezintă următoarele onorarii minimale recomandate (pentru cauzele de complexitate redusă):

 • Pentru orice parte (persoană vătămată, parte civilă, inculpat etc.):
  • Formulare de cereri sau memorii – de la 580 de lei/act;
  • Declararea contestațiilor (fără motivare) – de la 290 lei/contestație;
  • Pentru motivarea contestațiilor, din economia Ghidului, se poate deduce o recomandare de minimum 1.310 lei/contestație motivată;
  • Verificarea măsurilor preventive – de la 870 lei pentru fiecare verificare;
  • Asistență și reprezentare în instanță:
   • În procedură simplificată, fără schimbarea încadrării și fără repunerea pe rol a cauzei – de la 870 lei;
   • În procedura simplificată, în contextul schimbării încadrării sau repunerii cauzei pe rol – de la 1.310 lei;
   • În procedură comună, fără constituire de parte civilă – de la 2.030 lei, dar nu mai puțin de 580 lei/termen;
   • În procedură comună, când există constituire de parte civilă – de la 2900 lei, dar nu mai puțin de 870 lei/termen;
  • Formularea concluziilor scrise:
   • În procedură simplificată – de la 870 lei;
   • În procedură comună, fără constituire de parte civilă – de la 870 lei;
   • În procedură comună, cu constituire de parte civilă – de la 1.310 lei.

Cât poate fi onorariul unui avocat pentru un dosar penal în etapa apelului?

Ghidul orientativ al onorariilor minimale prezintă următoarele onorarii minimale recomandate (pentru cauzele de complexitate redusă):

 • Pentru orice parte (persoană vătămată, parte civilă, inculpat etc.):
  • Motivarea apelului:
   • De la 870 lei în procedură simplificată;
   • De la 1.310 lei în procedură comună;
  • Formulare de cereri sau memorii – de la 870 de lei/act;
  • Verificarea măsurilor preventive – de la 870 lei pentru fiecare verificare;
  • Asistență și reprezentare în instanță:
   • În procedură simplificată, fără schimbarea încadrării și fără repunerea pe rol a cauzei – de la 1.160 lei;
   • În procedura simplificată, în contextul schimbării încadrării sau repunerii cauzei pe rol – de la 2.030 lei;
   • În procedură comună, fără constituire de parte civilă – de la 1.760 lei, dar nu mai puțin de 870 lei/termen;
   • În procedură comună, când există constituire de parte civilă – de la 2.640 lei, dar nu mai puțin de 870 lei/termen;
  • Formularea concluziilor scrise:
   • În procedură simplificată – de la 1.160 lei;
   • În procedură comună, fără constituire de parte civilă – de la 1.160 lei;
   • În procedură comună, cu constituire de parte civilă – de la 1.600 lei.

Cât poate fi onorariul unui avocat pentru un dosar penal pentru verificarea unei măsuri preventive?

După cum se poate observa la punctele anterioare, onorariile minimale pentru verificări de măsuri preventive încep de la 870 de lei.

Onorariul concret stabilit poate fi mai mare în funcție de:

 • Numărul de inculpați;
 • Acuzațiile aduse;
 • Mărimea efectivă a dosarului;
 • Cantitatea de probe administrate în cauză;
 • Localizarea instanței.

Cât poate fi onorariul unui avocat pentru un dosar penal pentru contestația împotriva unei măsuri asigurătorii?

Un punct de reper pentru calcularea onorariului minimal al avocatului este stabilit de pct. B.1.6. – respectiv 2% din valoare bunului indisponibilizat, dar nu mai puțin de 2760 lei.

Cât pot costa expertizele judiciare dispuse în cadrul unui proces penal pentru soluționarea dosarului penal?

Conform legii, expertul își calculează costurile și procurorul sau instanța decide cât acordă din ele.

În cadrul procesului penal se pot dispune numeroase tipuri de expertize. Orientativ, este bine să fie avute în vedere următoarele sume:

 • Expertizele cele mai simple încep de la sume până la o valoare de 1000-2000 de lei;
 • Expertizele cele mai uzuale în situații simple pot ajunge la valori de 3000-5000 de lei;
 • Expertizele care trebuie să acopere obiective complexe sau numeroase depășesc valoarea de 5000 de lei și pot ajunge chiar și la ordinul milioanelor de lei (în cazuri foarte complexe cu prejudicii de ordinul zecilor de milioane de lei).

Acest articol este pur orientativ și nu reprezintă o ofertă de prețuri. Datele oferite în acest material nu angajează în niciun mod Măglaș Alexandru – Cabinet de Avocat. Datele sunt relevante pentru luna octombrie 2023 și pot suferi modificări.

Pentru stabilirea unui onorariu avocațial corespounzător speței dumneavoastră, utilizați următoarele mijloace de contact:

Telefon sau WhatsApp: +40756248777

E-mail: alexandru@maglas.ro

  Lasă un răspuns

  Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *