Onorariu minim în București pentru un avocat. Cum aleg un avocat pentru proces?

Care sunt cele mai mici onorarii (cele mai mici tarife) pentru avocați în București?

Fiecare avocat își stabilește onorariul după propria apreciere, în funcție de caz și de politica proprie privind onorariile.

Totuși, trebuie avut în vedere că cel mai mic onorariu presupune, de multe ori, un serviciu minimal oferit. Acest lucru poate fi potrivit pentru un caz cu o miză mică sau pentru o cauză care nu prezintă un interes foarte mare pentru client, dar trebuie gestionată de un profesionist al dreptului (adică de un avocat).

În principiu, cele mai mici onorarii ar trebui să graviteze în jurul celor prevăzute în „Ghidul orientativ al onorariilor minimale”, astfel cum a fost adoptat, completat și modificat de UNBR (Uniunea Națională a Barourilor din România).

La momentul scrierii prezentului material, logica onorariilor minimale recomandate pornește de la premisa unui onorariu orar de 290 ron/oră. O consultație se recomandă a porni de la 580 ron/oră (adică un echivalent de 2 ore).

Ghidul nu explică alegerea celor 2 ore de referință pentru o consultație, dar se poate intui că presupune o cercetare prealabilă a avocatului, consultația efectivă și o posibilă cercetare ulterioară consultației efective.

Cum să găsești cea mai bună ofertă calitate-preț

Un potențial client se poate întreba cum poate găsi cea mai bună ofertă calitate-preț sau, mai bine spus, cel mai bun raport calitate-onorariu. Mai în glumă, mai în serios, raportul calitate-onorariu este direct proporțional. Problema principală este: ce se înțelege prin „calitate”?

Din perspectivă juridică, prin „calitate” (prestația de calitate a avocatului) înțelegem ca avocatul să întreprindă toate măsurile permise de lege pentru conservarea și promovarea drepturilor și intereselor clientului. De multe ori, prestația avocatului de calitate poate presupune demersuri și costuri mari, care nu se justifică în totalitate din punct de vedere pur economic.

Astfel, se ridică problema, de fapt, a unui posibil raport între prestația avocatului și justificarea economică pentru client cu privire la prestația avocațială. Un element important în determinarea acestor factori este buna comunicare între avocat și client, astfel încât clientul să poată lua decizii în cunoștință de cauză privind demersurile și onorariile care urmează a fi percepute.

Desigur, de cele mai multe ori, modul de evoluție al spețelor este incert sub anumite aspecte chiar și pentru avocat.

Totuși, conceptul de „calitate” pentru client, de multe ori se referă la rezultatul obținut. În privința acestui aspect, clientul poate fi „sedus” de rezultatele unui avocat în alte cauze pe care le apreciază a fi „similare”, dar care nu garantează în niciun mod rezultatul în chiar cazul în care își angajează avocat.

Trebuie înțeles foarte bine că obligația avocatului este de diligențe și nu de rezultat. Astfel, și criteriul calitativ se apreciază în funcție de diligențe și nu în funcție de rezultate.

Ghid pentru onorarii avocat în București: Economisire și selecție inteligentă a serviciilor avocațiale

Conceptele de „economisire” și „selecție inteligentă a serviciilor avocațiale” comportă anumite valențe specifice. Propriu-zis, nu conceptul de „economisire” nu este deplin aplicabil pe piața avocaturii din București, dar, după cum am spus, se pot alege numai anumite servicii avocațiale, în funcție de speță.

Se poate vorbi despre o „economisire” dacă clientul efectuează personal anumite demersuri pentru cazul în care angajează avocatul. Astfel, clientul poate efectua el singur anumite activități, cum ar fi:

  • Achitarea taxei de timbru și depunerea dovezii la instanță;
  • Formularea unor solicitări la administrațiile publice pentru obținerea de documente;
  • Depunerea acțiunii în instanță;
  • Depunerea documentelor în instanță, cu informarea prealabilă a avocatului.
  • Achitarea onorariilor de expert și depunerea dovezii la instanța;
  • Semnarea personală a diferitelor acte redactate de avocat și depunerea la autoritate.

Desigur, se pot identifica și alte demersuri pe care le poate efectua clientul pentru reducerea timpului investit de avocat în cauza respectivă.

Mai departe, trebuie să vorbim despre negocierea serviciilor oferite efectiv de avocat. Astfel, unele cauze pot necesita mai multe activități (cum ar fi chiar demersuri de contestare a interpretării legislative, de sesizare privind neconstituționalitatea), dar altele se pot desfășura fără prezența avocatului la termene, cu judecata în lipsă și chiar fără reprezentarea avocatului.

Uneori, avocatul poate doar asista clientul în redactarea cererilor și, astfel, clientul va gestiona multe dintre aspectele cauzei. Desigur, o astfel de abordare este recomandabile doar pentru cauze de complexitate redusă.

Cum aleg un avocat de penal sau avocat de civil?

Alegerea avocatului potrivit pentru o cauză penală (alegere avocat de penal) nu este întotdeauna o alegere simplă. De multe ori, trebuie consultați mai mulți avocați pentru a identifica soluția optimă și chiar „chimia” client-avocat care este, poate, cea mai importantă.

De asemenea, aceleași probleme pot apărea în privința unei cauze civile (alegere avocat de civil). De asemenea, ar putea fi necesare mai multe opinii pentru identificarea soluției optime.

Este adevărat că obținerea multiplelor opinii poate necesita suportarea unor costuri poate chiar semnificative. Pe de altă parte, trebuie înțeles că decizia luată la început trebuie asumată, întrucât va presupune multiple costuri ulterioare care trebuie acceptate de client și, de asemenea, este recomandabil ca clientul să aibă reprezentarea psihică a faptului că alegerea avocatului și angajarea costurilor sunt corecte.

Realitatea este că factorul corectitudinii alegerii avocatului este strâns legată de percepția psihologică a avocatului că a făcut alegerea corectă.

Același avocat poate fi alegerea corectă pentru un anumit client, dar alegerea „greșită” pentru alt avocat chiar și într-o cauză care prezintă elemente de similitudine.

Adevărul este că e relativă alegerea avocatului și că nu există o soluție universal valabilă.

Pentru stabilirea unui onorariu avocațial corespounzător speței dumneavoastră, utilizați următoarele mijloace de contact:

Telefon sau WhatsApp: +40756248777

E-mail: alexandru@maglas.ro

    Lasă un răspuns

    Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *