Percheziția domiciliară – cum mă pot apăra?

Despre percheziția domiciliară

Poți fi vizat de o perchiziție domiciliară. 

Ce este o percheziție domiciliară? Este un procedeu probator. Scopul percheziției este obținerea de probe. Probele se referă la o faptă. Fapta poate fi a ta sau a altcuiva.

Percheziția poate fi de mai multe feluri:

 • percheziție corporală,
 • percheziție informatică,
 • percheziția unui vehicul și
 • percheziție domiciliară.

art. 156 Cod Procedură penală

Percheziția domiciliară trebuie să fie legală. Legalitatea depinde de mai multe condiții. Este bine să le știi.

Condițiile sunt în art. 157 Cod Procedură Penală Român:

 • dacă există o suspiciune rezonabilă privind:
  • săvârșirea unei infracțiuni de către o persoană; sau
  • deținerea unor obiecte sau înscrisuri ce fac obiectul unei infracțiuni
 • se poate presupune că percheziția poate avea rezultat. Adică poate conduce la descoperirea şi strângerea de probe. 

art. 157 Cod procedură penală român

Percheziția domiciliară ori a bunurilor aflate în domiciliu poate fi dispusă dacă există o suspiciune rezonabilă cu privire la săvârșirea unei infracțiuni de către o persoană ori la deținerea unor obiecte sau înscrisuri ce fac obiectul unei infracțiuni şi se presupune că percheziția poate conduce la descoperirea şi strângerea probelor cu privire la această infracțiune, la conservarea urmelor săvârșirii infracțiunii sau la prinderea suspectului ori inculpatului.

Cine dispune percheziționarea domiciliului?

Percheziția domiciliară se dispune doar de judecător. Este foarte important. Mai exact, de un judecător de drepturi și libertăți. Percheziția se dispune la cererea procurorului.

Chiar Constituția României prevede asta.

Art. 23 alin (2) din Constituție spune clar:

percheziționarea, reținerea sau arestarea unei persoane sunt permise numai în cazurile şi cu procedura prevăzute de lege”

Mai trebuie indicat un articol.

Art. 27 alin. (3) din Constituția României spune:

percheziția se dispune de judecător şi se efectuează în condiţiile şi în formele prevăzute de lege”

Cine poate fi percheziționat?

Perchiziția domiciliară vizează orice domiciliu. Nu se rezumă la domiciliile inculpaților și suspecților. 

Textul legal nu distinge care domiciliu poate fi percheziționat. (vezi art. 157  alin. (1) Cod Procedură Penală Român)

Prin urmare, orice domiciliu poate fi percheziționat. Desigur, cu respectarea unor condiții. În primul rând, să se poată presupune că va avea un rezultat:

 • Fie că se vor descoperi şi strânge probe. Probele să vizeze infracțiunea anchetată.
 •  Fie conservarea urmelor săvârșirii infracțiunii sau
 •  Fie prinderea suspectului ori inculpatului.

Prin domiciliu se înțelege: 

o locuință sau orice spațiu delimitat în orice mod ce aparține ori este folosit de o persoană fizică sau juridică. [art. 157 alin. (2) Cod procedură penală român]

Percheziția domiciliară trebuie să fie legală. Este legală doar dacă există o suspiciune rezonabilă.

Informații utile privind percheziția domiciliară

Este bine să știi următoarele:

 • se efectuează doar între anumite ore (între 6 și 20). Totuși, există excepții: 
  • Un exemplu este cazul infracțiunii flagrante;
  • Altul este în cazul localurilor deschise publicului la ora percheziției.
 • Percheziția nu poate fi efectuată fără decizia judecătorului.
 • Trebuie să ți să se înmâneze o copie a mandatului emis. Percheziționarea nu este legal altfel.
 • Organele judiciare sunt obligate să consemneze în proces-verbal:
  • toate obiecțiunile și
  • toate obiectele ridicate, conform art. 161 Cod procedură penală român

1 Comment

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *