Revizuirea – procedură penală

Ce este revizuirea ?

Revizuirea este o cale de atac împotriva hotărârilor penale definitive. Revizuirea poate fi exercitate cu privire la latura penală și cu privire la latura civilă.

Revizuirea se cere pentru cauze survenite ulterior pronunțării hotărârii definitive.

Ce hotărâri pot fi supuse revizuirii?

Se pot revizui hotărârile judecătorești penale definitive.

În cazul hotărârilor judecătorești din cauzele complexe, revizuirea se poate cere pentru oricare dintre fapte sau făptuitori. Cauzele complexe sunt cele care vizează mai multe infracțiuni și/sau persoane.

Art. 452. – Hotărârile supuse revizuirii

(1) Hotărârile judecătoreşti definitive pot fi supuse revizuirii atât cu privire la latura penală, cât şi cu privire la latura civilă.

(2) Când o hotărâre privește mai multe infracțiuni sau mai multe persoane, revizuirea se poate cere pentru oricare dintre fapte sau dintre făptuitori.

Art. 452 Cod procedură penală român

În ce cazuri se poate cere revizuirea?

Art. 453 din Codul de procedură penală român definește situații în care ar putea fi cerută revizuirea:

  • Descoperirea, după pronunțarea hotărârii definitive, de fapte sau împrejurări noi;
  • Condamnarea unui martor, expert sau interpret pentru mărturie mincinoasă;
  • Declararea unui înscris ca fals pe durata procesului sau după pronunțarea hotărârii definitive;
  • Condamnarea judecătorului, procurorului sau a persoanei care a efectuat cercetarea penală (de regulă, polițistul) pentru o infracțiune în legătură cu cauza penală supusă revizuirii;
  • Când s-au pronunțat 2 hotărâri judecătorești care au dispoziții contradictorii;
  • S-a declarat neconstituțională o prevedere legală pe care s-a întemeiat hotărârea judecătorească definitivă;

O situație interesantă este cea când s-a condamnat eronat o altă persoană. O situație este atunci când s-a folosit identitatea celui condamnat.

Potrivit Deciziei ICCJ 9/2011 (M,Ofcial nr. 717/12 octombrie 2011), sunt supuse cazului de revizuire prevăzut de art. 394 alin. 1 lit. a) din Codul de procedură penală anterior hotărârile definitive în care persoana condamnată nu este autorul infracțiunii, iar o altă persoană utilizând în mod fraudulos identitatea celui condamnat, (actualmente – art. 453 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură penală român actual).
 

Important! Revizuirea pentru că o prevedere legală a fost declarată neconstituțională se poate cere numai în favoarea condamnatului.

Art. 453. –Cazurile de revizuire

(1) Revizuirea hotărârilor judecătorești definitive, cu privire la latura penală, poate fi cerută când:

a) s-au descoperit fapte sau împrejurări ce nu au fost cunoscute la soluţionarea cauzei şi care dovedesc netemeinicia hotărârii pronunţate în cauză;

b) hotărârea a cărei revizuire se cere s-a întemeiat pe declaraţia unui martor, opinia unui expert sau pe situaţiile învederate de un interpret, care a săvârşit infracţiunea de mărturie mincinoasă în cauza a cărei revizuire se cere, influenţând astfel soluţia pronunţată;

c) un înscris care a servit ca temei al hotărârii a cărei revizuire se cere a fost declarat fals în cursul judecăţii sau după pronunţarea hotărârii, împrejurare care a influenţat soluţia pronunţată în cauză;

d) un membru al completului de judecată, procurorul ori persoana care a efectuat acte de urmărire penală a comis o infracţiune în legătură cu cauza a cărei revizuire se cere, împrejurare care a influenţat soluţia pronunţată în cauză;

e) când două sau mai multe hotărâri judecătoreşti definitive nu se pot concilia;

f) hotărârea s-a întemeiat pe o prevedere legală care, după ce hotărârea a devenit definitivă, a fost declarată neconstituțională ca urmare a admiterii unei excepții de neconstituționalitate ridicate în acea cauză, în situația în care consecințele încălcării dispoziției constituționale continuă să se producă și nu pot fi remediate decât prin revizuirea hotărârii pronunțate.

(2) Revizuirea hotărârilor judecătorești penale definitive, exclusiv cu privire la latura civilă, poate fi cerută numai în fața instanței civile, potrivit Codului de procedură civilă.

(3) Cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi f) pot fi invocate ca motive de revizuire numai în favoarea persoanei condamnate sau a celei faţă de care s-a dispus renunţarea la aplicarea pedepsei ori amânarea aplicării pedepsei.

(4) Cazul prevăzut la alin. (1) lit. a) constituie motiv de revizuire dacă pe baza faptelor sau împrejurărilor noi se poate dovedi netemeinicia hotărârii de condamnare, de renunţare la aplicarea pedepsei, de amânare a aplicării pedepsei ori de încetare a procesului penal, iar cazurile prevăzute la alin. (1) lit. b) -d) şi f) constituie motive de revizuire dacă au dus la pronunţarea unei hotărâri nelegale sau netemeinice.

(5) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. e), toate hotărârile care nu se pot concilia sunt supuse revizuirii.

Art. 453 Cod procedură penală român

Situații când revizuirea se întemeiază pe o altă hotărâre judecătorească

Art. 454 Cod procedură penală român stabilește că, de regulă, trebuie să existe o altă hotărâre judecătorească care să dovedească următoarele cazuri:

  • Condamnarea unui martor, expert sau interpret pentru mărturie mincinoasă;
  • Declararea unui înscris ca fals pe durata procesului sau după pronunțarea hotărârii definitive;
  • Condamnarea judecătorului, procurorului sau a persoanei care a efectuat cercetarea penală (de regulă, polițistul) pentru o infracțiune în legătură cu cauza penală supusă revizuirii;

Totuși, există situația când condamnarea nu mai poate fi dispusă de o altă instanță. Atunci, instanța de revizuire poate cerceta ea însăși motivele de revizuire menționate.

Art. 454. – Dovedirea unor cazuri de revizuire

(1) Situaţiile care constituie cazurile de revizuire prevăzute la art. 453 alin. (1) lit. b) -d) se dovedesc prin hotărâre judecătorească definitivă prin care instanţa s-a pronunţat asupra fondului cauzei constatând existenţa falsului sau existenţa faptelor şi săvârşirea lor de respectivele persoane.

(2) În cazurile în care dovada nu poate fi făcută potrivit alin. (1) datorită existenţei unei cauze care împiedică punerea în mişcare sau exercitarea acţiunii penale, proba cazurilor de revizuire prevăzute la art. 453 alin. (1) lit. b) -d) se poate face în procedura de revizuire, prin orice mijloc de probă.

Art. 454 Cod procedură penală român

Cine poate cere revizuirea?

Regula este că orice parte la procesul penal poate cere revizuirea. Potrivit art. 32 alin. (2) Cod procedură penală, părțile din procesul penal sunt inculpatul, partea civilă și partea responsabilă civilmente.

Totuși, și un membru de familie al condamnatului poate cere revizuirea. Excepțional, un membru de familie poate cere revizuirea și după moartea condamnatului.

Revizuirea poate fi cerută și de procuror numai sub aspectul laturii penale

Art. 455. – Persoanele care pot cere revizuirea

(1) Pot cere revizuirea:

a) părţile din proces, în limitele calităţii lor procesuale;

b) un membru de familie al condamnatului, chiar şi după moartea acestuia, numai dacă cererea este formulată în favoarea condamnatului.

(2) Procurorul poate cere din oficiu revizuirea laturii penale a hotărârii.

Art. 455 Cod procedură penală român

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *