RIL.ICCJ.Penal. Calcul cuantum pedeapsă închisoare când există noi acțiuni și/sau inacțiuni în cazul infracțiunii continuate sau complexe.

Cum se stabilește cuantumul pentru pedeapsa închisorii când există o infracțiune continuată sau complexă, iar instanța constată noi acțiuni și/sau inacțiuni după o condamnare existentă?

Recalcularea pedepsei pentru aceeași infracțiune sau constatarea unei infracțiuni distincte?

Să ne imaginăm situația unui inculpat care este condamnat pentru o infracțiune continuată sau complexă. Numai că, ulterior, acestei condamnări penale, în cadrul altui proces penal sunt descoperite și alte acțiuni sau inacțiuni.

Noile acțiuni sau inacțiuni nu au fost luate în considerare când a fost calculată pedeapsa inițială.

În acest caz, va trebuie determinat dacă aceste noi acțiuni sau inacțiuni sunt componente ale infracțiunii pentru care instanța penală a dispus deja o condamnare penală sau, din contră, constituie o infracțiune distinctă și este nevoie de o condamnare penală separată, conform Codului penal. Vom analiza fiecare din cele două situații pentru a înțelege mai bine ce opțiuni ar avea avocatul de drept penal într-un astfel de proces. În această privință, vom avea în vedere articolul 37 Cod Penal – Recalcularea pedepsei pentru infracțiunea continuată sau complexă și Decizia Recurs în Interesul Legii nr. 11/2021 a ICCJ.

Textul art. 37 din Codul Penal – Recalcularea pedepsei pentru infracțiunea continuată sau complexă

Articolul 37Recalcularea pedepsei pentru infracțiunea continuată sau complexă


Dacă cel condamnat definitiv pentru o infracțiune continuată sau complexă este judecat ulterior și pentru alte acțiuni sau inacțiuni care intră în conținutul aceleiași infracțiuni, ținându-se seama de infracțiunea săvârșită în întregul ei, se stabilește o pedeapsă corespunzătoare, care nu poate fi mai ușoară decât cea pronunțată anterior.

Dipsonibil pe http://legislatie.just.ro

Extras din dispozitivul Deciziei RIL nr. 11/2021 a Înaltei Curți de Casație și Justiție

În interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 37 din Codul penal, în ipoteza în care constată existența unei condamnări definitive pentru o infracțiune continuată, instanța învestită cu judecarea unor acțiuni sau inacțiuni care intră în conținutul constitutiv al aceleiași infracțiuni va proceda la recalcularea pedepsei ținând seama de infracțiunea săvârșită în întregul ei, va stabili o pedeapsă unică ce nu poate fi mai mică decât cea pronunțată anterior și va dispune anularea formelor de executare emise ca urmare a condamnării anterioare și emiterea unora noi în conformitate cu hotărârea pronunțată sau, după caz, va constata executată pedeapsa.

Recalcularea pedepsei de către instanța de judecată

În această situație, deși vorbim de aceeași infracțiune, va avea loc un nou proces în care instanța de drept penal va analiza dacă acțiunile și inacțiunile cu care a fost sesizată sunt componente ale infracțiunii pentru care deja s-a dispus o condamnare. Iar, dacă instanța va decide astfel – iar interesul clientului ar fi un avocat de drept penal să susțină această interpretare – va proceda mai departe doar la recalcularea pedepsei, fără a mai reanaliza sau rejudeca întregul caz. Astfel, nu se desființează hotărârea anterioară de condamnare penală, ci doar se vor anula formele de executare ca urmare a condamnării anterioare

Avem în vederea pentru recalcularea pedepsei art. 36 alin. (1) Cod Penal:

Art. 36 alin. (1) Cod penal,

Infracțiunea continuată se sancționează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea săvârșită, al cărei maxim se poate majora cu cel mult 3 ani în cazul pedepsei închisorii, respectiv cu cel mult o treime în cazul pedepsei amenzii.

Cazul în care instanța de drept penal consideră acțiunile drept componente ale unei noi infracțiuni – articolul 38 Cod Penal privind Concursul de Infracțiuni și articolul 43 Cod Penal privind Pedeapsa în caz de Recidivă

Există posibilitatea ca instanța, analizând cazul de drept penal, să considere că acțiunile sau inacțiunile constituie o infracțiune diferită de infracțiunea în formă continuată pentru care s-a dispus deja o condamnare penală. În acest caz, instanța de drept penal va aplica articolul 38 Cod Penal privind Concursul de Infracțiuni și articolul 43 Cod Penal privind Pedeapsa în caz de Recidivă.

Un avocat drept penal ar trebui să ia în considerare consecințele acestei interpretări pentru clientul său, care riscă a fi pedepsit încă o dată pentru aceeași infracțiune continuată. În contradicție cu principiul de drept penal Ne bis in idem, această decizie a judecătorului de drept penal va putea duce la o pedeapsă cumulativă semnificativ mai mare decât dacă ar fi considerat acțiunile sau inacțiunile ca parte a aceleiași infracțiuni continuate.

Exemplu ipotetic caz infracțiune continuată

Ne putem imagina o situație reală în care inculpatul a fost condamnat spre exemplu la 8 ani de închisoare pentru fals informatic în formă continuată [maximul prevăzut de art. 325 Cod penal + 3 ani spor cf. art. 36 alin. (1) Cod penal], iar apoi să se constate noi acțiuni și inacțiuni ale aceleiași fapte, dar care să fie apreciate de judecător ca infracțiune nouă, ceea ce ar conduce judecătorul spre o nouă condamnare orientată, spre exemplu, la 5 ani de închisoare.

După contopire (fără a se reține recidiva) ar rezulta 8 + 1/3 din 5 ani = 9 ani și 8 luni de închisoare.

Dar dacă se dovedește faptul că, de fapt, acțiunile și inacțiunile sunt elemente ale aceleiași infracțiuni pentru care inculpatul a fost deja condamnat la maximul posibil, pedeapsa rezultantă va rămâne de 8 ani, iar nu de 9 ani și 8 luni de închisoare.

Prin urmare, este deosebit de important să se analizeze întregul context infracțional și să se stabilească în mod corect legăturile dintre fapte, acuzații, infracțiuni ș.a.m.d

Prezintă importanță practică și Decizia RIL nr. 11/2021 prin care ÎCCJ citată mai sus. Textul întreg al deciziei ÎCCJ poate fi citit accesând acest hyperlink:


Alexandru Măglaș, Avocat titular al Baroului București – activitatea noastră profesională se concentrează în aria de drept penal, drept administrativ, dreptul proprietății intelectuale și industriale precum, dreptul familiei, dar și alte ramuri de drept.

Experiența noastră relevantă rezultă dintr-un număr semnificativ de cauze penale în care avocatul Măglaș Alexandru a fost implicat, incluzând infracțiuni precum: evaziune fiscală, infracțiuni informatice, constituire grup infracțional, spălare de bani, fals informatic, fals în înscrisuri sub semnătură privată, înșelăciunea, loviri sau alte violențe, vătămare corporală, distrugerea etc.

Pentru stabilirea unui onorariu avocațial corespounzător speței dumneavoastră, utilizați următoarele mijloace de contact:

Telefon sau WhatsApp: +40756248777

E-mail: alexandru@maglas.ro

    Lasă un răspuns

    Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *