Politică de livrare a produselor/serviciilor

Produsele/serviciile livrate de Măglaș Alexandru – Cabinet de Avocat (în continuare „Cabinetul”) se livrează în baza unui contract de asistență juridică, prin modalitățile de comunicare agreate între Cabinet și client cu ocazia încheierii contractului de asistență juridică, modalitatea de comunicare putând fi menționată în cuprinsul contractului de asistență juridică.

Onorariul aferent prestațiilor avocațiale livrate se stabilește de comun acord între Cabinet și client prin contractul de asistență juridică, în condițiile legislației aplicabile.

Orice termen de livrare se va stabili de comun acord între Cabinet și client.

Atunci când prestațiile avocațiale presupun reprezentare, Cabinetul va informa clientul cu privire la realizarea acestora prin modalitățile de comunicare agreate între Cabinet și client, cu excepția cazului când însuși clientul comunică Cabinetului că nu dorește aceste informări.

Livrarea produselor/serviciilor sunt guvernate de legislația aplicabilă în România – îndeosebi, Legea 51/1995 și Statutul profesiei de avocat adoptat de UNBR.