Politica de renunțare/anulare

Clientul care a angajat serviciile Măglaș Alexandru – Cabinet de Avocat (în continuare, „Cabinetul”) poate renunța oricând la aceste servicii prin rezilierea contractului de asistență juridică, conform prevederilor acestuia.

Clientul este îndreptățit la restituirea avansurilor plătite către Cabinet, atunci când nu s-a prevăzut în contractul de asistență juridică că respectivele avansuri nu se vor restitui.

Dacă avansurile sunt supuse restituirii, iar Cabinetul a început efectuarea prestațiilor avocațiale (inclusiv, fără limitare la, studierea materialelor puse la dispoziție de client și efectuarea de cercetări cu caracter juridic), atunci Cabinetul este îndreptățit să rețină din avansuri contravaloarea prestațiilor efectuate, chiar dacă nu a fost livrat un livrabil către client.

Pentru materializarea renunțării la servicii, clientul va notifica în timp util Cabinetul prin modalitățile prevăzute în contractul de asistență juridică despre intervenirea acestui eveniment.