Cabinetul de avocat vă poate asista și reprezenta în principalele proceduri de drept administrativ și dreptul urbanismului

Serviciile cabinetului de avocat te pot ajuta în gestionarea problemei de drept administrativ sau a litigiului de contencios administrativ (inclusiv, în chestiuni de urbanism).

Serviciile cabinetului de avocatură în materia dreptului administrativ și a litigiilor de contencios administrativ (inclusiv, când implică aspecte de urbanism) includ:
·         Consultanță juridică avocațială de drept administrativ și dreptul urbanismului.
·         Asistență juridică și reprezentare în procedurile de obținere autorizații și avize în domeniul administrativ și urbanistic;
·         Consultanță juridică privind contractele administrative;
·         Formularea de plângeri prealabile împotriva actelor administrative emise cu încălcarea drepturilor clientului
·         Asistență juridică și reprezentare în procedurile de expropriere;
·         Consultanță juridică privind limitărilor de drept administrativ aplicabile proprietăților imobiliare;
· Consultanță juridică privind obținerea autorizațiilor de construire;
·         Consultanță juridică privind procedurile de adoptare a planurilor urbanistice (plan urbanisitc general – PUG, plan urbanistic zonal – PUZ, plan urbanistic de detaliu – PUD);
· Consultanță juridică privind procedurile de adoptare a actelor administrative cu caracter individual sau normativ și a posibilităților de contestare a acestui tip de acte.
·         Asistență și reprezentare în procedurile de adoptare a planurilor urbanistice (consultare publică, supunere la avizarea de către Consiliul Local sau Consiliul General);
·         Formularea de petiții împotriva abuzurilor sau neglijenței autorităților publice, precum și inițierea de acțiuni în instanță de contencios administrativ pentru repararea prejudiciului creat.
·         Consultanță juridică, Asistență juridică și reprezentare în procedurile de achiziții publice.
·         Asistență și reprezentare în litigii generate de obținerea unei autorizații de construire (de ex. acțiune de suplinire acord al vecinilor).
·         Asistență juridică și reprezentare în procesele generate de planurile de urbanism și autorizațiile de construire.
·         Consultanță, asistență juridică și reprezentare în litigiile generate de statutul funcționarului public.
·         Consultanță și reprezentare în procedurile de planificare urbanistică.
·   Consultanță juridică privind măsurile administrative care pot fi luate față de o persoană fizică sau juridică.
·         Asistență juridică și reprezentare în procedurile de contestare a achizițiilor publice.
·       Consultanță juridică, asistență și reprezentare în alte proceduri prevăzute de lege în materie de drept administrativ și dreptul urbanismului.

Contact

Avocat Alexandru Măglaș

“Chestiunile de drept administrativ și cele legate de dreptul urbanismului au un caracter foarte tehnic. Este importantă consilierea pentru a putea lua o decizie corespunzătoare.”

Profilul de LinkedIn al avocatului Alexandru Măglaș.

Un avocat bun te ajută în a lua alegerea corectă.