Cabinetul de avocat vă poate OFERI CONSULTANȚĂ JURIDICĂ, ASISTENȚĂ JURIDICĂ și reprezentaRE JURIDICĂ în principalele proceduri de drept FISCAL și CONTENCIOS FISCAL

Serviciile cabinetului de avocat te pot ajuta în gestionarea problemei de drept fiscal sau a litigiului de contencios fiscal.

Serviciile cabinetului de avocatură în materia dreptului fiscal și contencios fiscal includ:
· Consultanță juridică în materie de drept fiscal, cu caracter general, acordată persoanelor fizice și juridice.
· Consultanță juridică privind planificarea fiscală a afacerilor.
· Consultanță juridică privind aplicarea convențiilor/tratatelor fiscale internaționale și în materie de drept internațional fiscal în genere.
· Consultanță juridică privind schemele de ajutor de stat prin raportare la prevederile fiscale aplicabile.
· Consultanță juridică de drept fiscal privitoare la impozitul pe veniturile din salarii sau asimilate salariilor, contribuția de asigurări sociale, contribuția de asigurări sociale de sănătate și a celorlalte contribuții care pot fi datorate potrivit Codului fiscal.
· Consultanță juridică privind prevederile legale aplicabile în materie de TVA (taxa pe valoarea adăugată)
· Consultanță asupra aspectelor juridice de drept fiscal, incidente în legătură tranzacțiile comerciale și în procedurile de fuzionare și achiziționare a altor persoane juridice (M&A – mergers & acquisitions).
· Consultanță juridică privind posibilele cazuri de evaziune fiscală și alte forme de ilicit fiscal.
· Consultanță juridică privind procedura prețurilor de transfer.
· Consultanță juridică privind posibilitățile de deducere fiscală a unor cheltuieli și aplicarea facilităților fiscale prevăzute de lege
· Consultanță juridică privind prevederile legale aplicabile veniturilor obținute din proprietate intelectuală.
· Consultanță juridică, asistență și reprezentare în materie de rezidență fiscală
· Întocmirea de opinii juridice privind aplicarea legislației fiscale asupra unor probleme punctuale sau generale.
· Auditarea riscurilor juridice privind aspectele fiscale și formularea de propuneri de limitare a acestor riscuri.
· Asistență juridică și reprezentare în situațiile litigioase generate de impozitare.
· Asistență juridică și reprezentare în relația cu organele fiscale centrale și locale.
· Asistență și reprezentare în cadrul inspecțiilor fiscale, verificărilor documentare, a controalelor antifraudă și a celorlalte proceduri fiscale aplicabile.
· Asistență și reprezentare în procedurile de restituire a sumelor achitate în plus organelor fiscale;
· Formularea de contestații administrative fiscale împotriva deciziilor de impunere și a celorlalte acte emise de organele fiscale.
· Asistență și reprezentare în procedurile de contencios administrativ (contencios fiscal) privind actele administrative fiscale
· Consultanță, asistență și reprezentare juridică în alte ipoteze prevăzute de lege.

Contact

Avocat Alexandru Măglaș

Profilul de LinkedIn al avocatului Alexandru Măglaș.

Un avocat bun te ajută în a lua alegerea corectă.