Cabinetul de avocat vă poate OFERI CONSULTANȚĂ JURIDICĂ, ASISTENȚĂ JURIDICĂ și reprezentaRE JURIDICĂ în principalele proceduri de Drept Societar, Drept Comercial și Dreptul afacerilor

Serviciile cabinetului de avocat te pot ajuta în materia Dreptului Societar, Dreptului Comercial și Dreptulului afacerilor

Serviciile cabinetului de avocatură în materia Dreptului Societar, Dreptului Comercial și Dreptulului afacerilor:
1. Consultanță juridică, asistență și reprezentare pentru înființarea unei societăți comerciale, persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale și întreprinderilor familiale.
2. Consultanță juridică privind negocierea, redactarea și revizuirea contractelor în materia dreptului comercial.
3. Consultanță, asistență juridică și reprezentare în procedurile de fuziune și achiziție a persoanelor juridice (M&A – mergers & acquisitions).
4. Consultanță, asistență juridică și reprezentare în materia reorganizării și restructurării societăților comerciale (persoanelor juridice de drept privat).
5. Asistență juridică și reprezentare pentru lichidarea și dizolvarea societăților comerciale.
6. Consultanța juridică, asistență juridică și reprezentarea pentru înființarea și administrarea fondurilor de investiții.
7. Consultanță juridică privind protecția și transferul drepturilor de proprietate intelectuală și a drepturilor de proprietate industrială.
8. Consultanță juridică în material dreptului concurenței și a prevederilor în materia antitrust.
9. Redactarea și revizuirea politicilor și regulamentelor interne ale societăților comerciale.
10. Consultanță juridică, asistență juridică și reprezentare în relația cu autoritățile de reglementare și supraveghere în domeniile de resort.
11. Consultanță juridică, asistență judiciară și reprezentare în rezolvarea litigiilor comerciale și arbitrajul comercial (inclusiv, în materia arbitrajului internațional).
12. Consultanță juridică privind exercitarea drepturilor acționarilor și obligațiilor acestora (inclusiv, SHA – Shareholder’s Agreements) .
13. Consultanță juridică, asistență și reprezentare în procesul de cesionare a acțiunilor și părților sociale.
14. Consultanță juridică în Redactarea și negocierea contractelor de distribuție și contractelor comerciale internaționale.
15. Consultanță juridică, asistență juridică și reprezentare în procedurile de insolvență și concordat preventiv
16. Consultanță juridică privind reglementările specifice în domeniile de activitate specialziate.
17. Audit juridic-legal al activității economice cu prevederile legale aplicabile.
18. Consultanță juridică în pregătirea și derularea adunărilor generale ale acționarilor (redactare decizii asociat unic, decizii consiliu de administrație, hotărâri .
19. Consultanță juridică, asistentă juridică și reprezentare în materia concurenței neloiale și publicității ilicte.
20. Consultanță juridică în privința societăților comerciale pe acțiuni nelistate și listate la bursă.
21. Consultanță juridică în domeniul contractelor de leasing și finanțare.
22. Consultanță juridică, asistență juridică în alte materii legate de desfășurarea activităților economice și afacerilor.

Contact

Avocat Alexandru Măglaș

Profilul de LinkedIn al avocatului Alexandru Măglaș.

Un avocat bun te ajută în a lua alegerea corectă.