Cabinetul de avocat vă poate OFERI CONSULTANȚĂ JURIDICĂ, ASISTENȚĂ JURIDICĂ și reprezentaRE JURIDICĂ în principalele proceduri de Drepturilor Reale (Proprietăți) și Dreptului succesoral (Moșteniri)

Serviciile cabinetului de avocat te pot ajuta în materia Drepturilor Reale (Proprietăți) și Dreptului succesoral (Moșteniri)

Servicii juridice aferente Drepturilor Reale (Proprietăți):

 • Consultanță juridică privind vânzarea și cumpărarea proprietăților imobiliare (terenuri, apartamente, case, garaje etc.).
 • Consultanță juridică privind redactarea și revizuirea contractelor de vânzare-cumpărare și a celor de locațiune (închiriere) a imobilelor.
 • Asistență juridică în negocierile aferente tranzacțiilor imobiliare.
 • Operarea de verificări privind situația juridică a unui imobil (teren sau construcții).
 • Asistență și reprezentare juridică în materie de carte funciară și litigii legate de cartea funciară.
 • Asistență și reprezentare juridică în disputele având ca obiect drepturi reale (revendicare imobiliară, uzucapiune, partaj etc.)
 • Consultanță juridică privind redactarea și revizuirea contractelor de ipotecă și a contractelor privitoare la alte tipuri de garanții (gaj, fidejusiune etc.)
 • Consultanță, asistență juridică și reprezentare în ipoteze de expropiere și compensații privind proprietățile imobiliare.
 • Consultanță juridică în dezvoltarea și implementarea proiectelor imobiliare.
 • Consultanță juridică în grevarea imobilelor cu sarcini și redactarea contractelor aferente
 • Consultanță juridică privind dreptul de superficie, superficie, accesiune, coproprietate etc.
 • Consultanță juridică legată de concesiuni, contractele asociate și posibilitățile de a construi pe un teren concesionat;
 • Consultanță juridică, asistență și reprezentare în materie de uzufruct imobiliar;
 • Consultanță juridică, asistență și reprezentare cu caracter general în materie de drepturi reale și domeniul imobiliar.


Servicii juridice aferente Dreptului Succesoral (Moșteniri):

 • Consultanță juridică generală în materia succesiunilor legale și testamentare.
 • Consultanță juridică privind redactarea și revizuirea testamentelor.
 • Consultantă juridică și asistență pentru exercitarea dreptului de sezină (în cazul moștenitorilor sezinari)
 • Consultanță juridică, asistență și reprezentare pentru partajul succesoral (împărțirea moștenirii)
 • Consultanță juridică, asistență și reprezentare pentru reducțiunea liberalităților (donații, testamente etc.)
 • Consultanță juridică, asistență și reprezentare pentru constatarea nulității diverselor acte juridice (de ex. a testamentului)
 • Consultanță juridică generală privind drepturile și obligațiile moștenitorilor – respectiv, a procedurilor cărora vor fi supuși.
 • Consultanță juridică în privința obligațiilor fiscale asociată moștenirilor, testamentelor și donațiilor.
 • Consultanță juridică, asistență și reprezentare pentru renunțarea la moștenire sau renunțării reciproce între moștenitori.
 • Consultanță juridică, asistență și reprezentare în cazul moștenirilor internaționale (drept succesoral internațional)
 • Asistență juridică și reprezentare în fața notarului, a instanței și a altor organe care pot fi implicate într-o succesiune (moștenire)

Contact

Avocat Alexandru Măglaș

Profilul de LinkedIn al avocatului Alexandru Măglaș.

Un avocat bun te ajută în a lua alegerea corectă.