Protejarea de către un artist interpret muzicant (muzician) a drepturilor de proprietate intelectuală și de proprietate industrială. Apelează la ajutorul unui avocat!

În prezent, industria muzicală este într-o continuă evoluție. Pe măsură ce artistul capătă notorietate, protecția drepturilor acestuia de proprietate intelectuală și industrială devin o necesitate curentă.

Drepturile de proprietate intelectuală sunt esențiale pentru a asigura asocierea, aducerea la cunoștință publica, recunoașterea, remunerarea și protejarea creațiilor operelor, execuțiilor și interpretărilor unui artist.

În acest context, intervine rolul unui avocat specializat în proprietate intelectuală (avocat de proprietate intelectuală).

Află câteva informații utile despre importanța protecției drepturilor de proprietate intelectuală pentru artiștii interpreți muzicanți (muzicieni, interpreți, soliști etc.) și cum un avocat te poate asista și reprezenta în activitatea curentă a carierei tale.

1. Introducere în proprietatea intelectuală

Proprietatea intelectuală se referă la creațiile minții umane (denumite Opere, în sensul legislației în vigoare). Sunt creații (opere) invențiile, operele literare și artistice, precum și simbolurile, inclusiv numele și imaginile utilizate în comerț (care pot beneficia de protecție și în tărâmul proprietății industriale).

Pe tărâm muzical, discutăm de drepturile asupra compozițiilor muzicale, înregistrărilor audio, interpretărilor și a altor creații, interpretări sau execuții artistice. Drepturile se resfrâng atât asupra creației în sine, cât și asupra interpretărilor sau execuțiilor.

1.1 Drepturi de proprietate intelectuală. Exemple.

Există mai multe tipuri de drepturi de proprietate intelectuală relevante pentru un muzician (artist interpret muzicant):

 • Drepturile de autor: Acestea protejează operele originale de creație literară, artistică și muzicală. În muzică, drepturile de autor se aplică atât compozițiilor muzicale, asupra liniei melodice, cât și asupra versurilor.
 • Drepturi conexe: Acestea sunt drepturi specifice artiștilor interpreți sau executanți (în aceste categorii intră, de regulă, muzicienii), producătorilor de fonograme și organizațiilor de radiodifuziune.
 • Mărci înregistrate: Mărcile înregistrate sunt drepturi de proprietate intelectuală ș protejează anumite semne distinctive folosite de artist pe tărâm comercial, pentru a se distinge de competitorii de pe piața. Pot fi mărci înregistrate numele, logo-urile și alte semne distinctive utilizate pentru a identifica și diferenția produsele sau serviciile unui artist de ale altuia pe o piața relevantă.
 • Brevet de invenție: În context muzical, mai ales în cazul unui artist interpret, este greu de discutat despre brevete de invenție, dar pot exista situații în cazul unor artiști care inventează noi instrumente muzicale sau tehnologii audio inovative.
 • Desene și modele industriale: Acestea sunt similare mărcilor, dar protecția lor se limitează la aspectul vizual al unui produs, cum ar fi designul unui instrument muzical sau al unui album, fiind o protecție diferită de marcă pornind de la însuși scopul protecției. Desenele și modelele vizează păstrarea unei unicității aspectului vizual al produsului în sine.

2. Importanța pentru artiștii interpreți muzicanți (muzicieni) a protecției drepturilor de proprietate intelectuală.

2.1 Este important să-și protejeze creativitatea și originalitatea.

Pentru un artist interpret muzicant, protecția drepturilor de proprietate intelectuală este esențială pentru a asigura recunoașterea și protejarea muncii lor creative.

Originalitatea este de o importanță crucială. Drepturile de autor și drepturile conexe oferă artiștilor un cadru legal pentru a-și proteja operele de utilizări neautorizate și de plagiat, putând sancționa aceste acte din urmă.

2.2 Exercitarea drepturilor îți poate facilita controlul asupra utilizării Operelor, a interpretărilor acesteia și a execuțiilor:

Prin exercitarea drepturilor de proprietate intelectuală, muzicienii (artiștii interpreți muzicanți) își păstrează controlul asupra modului în care operele lor sunt utilizate, distribuite și comercializate.

Se include aici dreptul de a autoriza sau de a interzice utilizarea operelor lor, precum și dreptul de a primi remunerații adecvate pentru utilizarea acestora.

2.3 Controlul și exercitarea drepturilor de proprietate intelectuală permit încasarea unor remunerații pentru utilizarea acestora:

Artiștii, în general, pot genera venituri prin diverse canale, cum ar fi:

 • vânzările drepturilor de utilizare a muzicii;
 • licențierea;
 • streaming-ul online;
 • concertele live; sau
 • utilizarea operelor lor în filme, reclame și alte materiale care pot integra muzică.

Fără o protecție adecvată, utilizările ar fi preponderent neautorizate, gratuite, iar artistul ar rămâne neremunerat.

2.4 Printre altele, titularul drepturilor (artistul) trebuie să ia în calcul pirateria și utilizările neautorizate:

Acestea reprezintă o amenințare reală și constantă pentru artiști.

Protecția juridică presupune un efort activ din partea acestora – care implică urmărirea modului în care sunt diseminate către public creațiile și dacă se percep, în mod corespunzător, drepturile cuvenite.

3. Rolul avocatului de proprietate intelectuală în protecția drepturilor de proprietate intelectuală (drepturile patrimoniale de autor și drepturile nepatrimoniale de autor)

Avocații joacă un rol vital în protejarea drepturilor artiștilor, în general, și este recomandabilă consultanță activă pentru ca artistul să fie familiarizat cu aspectele juridice ale creației lor.

Aceștia oferă o gamă largă de servicii juridice, de la consiliere și înregistrarea drepturilor de autor, până la reprezentarea în litigii și negocieri contractuale.

3.1 Consultanță Juridică și Îndrumare

Un avocat specializat poate oferi consultanță juridică privind diverse aspecte ale protecției drepturilor de proprietate intelectuală, inclusiv:

 • Înregistrarea operelor (depozitul legal regulamentar): Avocații pot ajuta artiștii să își înregistreze operele la autoritățile competente (cum ar fi ORDA sau organismele de gestiune colectivă) pentru a asigura o protecție legală maximă.
 • Licențierea și cesionarea drepturilor asupra Operelor, interpretărilor și execuțiilor: Consultanța în procesul de licențiere și cesionare asupra drepturilor incidente în materie muzicală este esențială. Este important ca artiștii să înțeleagă contractele pe care le semnează și să își asigure buna execuție a acestora.
 • Protecția în materie de mărci: Este important ca artistul să-și protejeze și identitatea comercială pentru a-și asigura remunerațiile corespunzătoare din activitățile conexe celei principale – de creație artistică.

3.2 Litgiile. Importanța exercitării corecte a drepturilor procesuale și reprezentarea în litigii

Un avocat specializat poate reprezenta artistul în litigii privind unele încălcări ale drepturilor de proprietate intelectuală, asigurându-se că drepturile acestuia sunt protejate în instanță.

Litigiile pot viza următoarele:

 • Contrafacerea (Infringement): Acțiuni legale împotriva celor care utilizează operele artistului fără autorizație.
 • Solicitări de tipul „cease and desist” (încetarea și renunțarea la utilizările nelegale): Solicitări legale pentru încetarea utilizărilor neautorizate și despăgubiri pentru daunele cauzate.

3.3 Negocieri contractuale în materie de proprietate intelectuală și drepturi de autor:

Avocații specializați pot ajuta artiștii în negocierile contractuale cu casele de discuri, platformele de streaming, producătorii de filme, organismele de gestiune colectivă, platformele online, cu alți artiști pentru colaborări și alte entități implicate în exploatarea drepturilor de autor.

Termenii contractelor trebuie să fie cât mai potriviți pentru artistul vizat – îndeosebi, trebuie să fie echitabili și să protejeze interesele artistului pe termen lung.

3.4 Monitorizarea utilizărilor și sancționarea celor neautorizate

Odată ce creațiile sunt înregistrate și protejate, este necesar un efort continuu de monitorizare și sancționare.

Atât avocații, cât și alți specialiști vă pot ajuta la monitorizarea continuă a utilizării creațiilor artistului. Cel mai important este să se identifice și să se gestioneze încălcările drepturilor de proprietate intelectuală pentru ca artistul să primească toate remunerațiile permise de lege.

4. Cum se pot proteja drepturile de proprietate intelectuală (îndeosebi, drepturile de autor)?

Protecția presupune mai multe elemente și presupune costuri atât de timp, cât și de bani pentru asigurarea protecției.

4.1. Aducerea la cunoștință publică a creațiilor (constituirea de depozite și dovezi ale publicității)

Primul pas în protecția drepturilor de proprietate intelectuală este asigurarea publicității în modurile permise de lege.

4.2 Înregistrarea creațiilor

Înregistrarea creațiilor este principala formă de protecție legală a acestora.

Avocatul poate asista și reprezenta artistul să depună cererile de înregistrare la organismele competente, cum ar fi Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA) sau alte organizații  naționale ori chiar internaționale.

4.3 Înregistrarea mărcilor și altor asemenea

Artistul poate aprecia necesar să-și asigure protecția împotriva unor încălcări a următoarelor:

 • un nume de scenă;
 • un logo;
 • un brand; sau
 • alte elemente distinctive.

Înregistrarea acestora ca mărci poate oferi protecție suplimentară împotriva utilizărilor neautorizate.

Avocatul poate ajuta la depunerea cererilor de înregistrare a mărcilor și la monitorizarea utilizării acestora.

Mărcile pot fi naționale (OSIM), europene (EUIPO) sau înregistrate prin intermediul WIPO la multiple organisme naționale din alte state în care artistul își exploatează creațiile.

4.4 Consultanță în redactarea și negocierea contractelor utilizate de artist

Avocatul poate redacta și negocia, alături de artist, contracte care protejează interesele acestuia.

Aceste contracte pot include:

 • licențe;
 • cesiuni de drepturi;
 • contracte cu casele de discuri;
 • subcontractări pentru componente ale operelor, interpretărilor sau execuțiilor acestora;
 • acorduri de management;
 • acorduri de impresariat;
 • acorduri de agenție; și
 • alte contracte relevante.

5. Exemplu ipotetic de protecție a drepturilor unui artist în domeniul muzicii

Să luăm un studiu de caz ipotetic al unui artist interpret muzicant, pe care să-l numim George.

5.1 Cine este George?

Să-l presupunem a fi un artist interpret muzicant care a compus și înregistrat mai multe piese muzicale originale, atât sub linie melodică, cât și ca versuri, precum și execuție.

George a început să își promoveze muzica atât online, pe diverse platforme de streaming, cât și la concerte live.

5.2 Înregistrarea creațiilor artistice ale lui George:

George, asistat de avocatul său, s-a asigurat că au fost întreprinse activitățile legale pentru ca toate piesele muzicale, versurile și înregistrările audio pe care le-a creat să fie aduse la cunoștința publicului într-o formă care să asigure paternitatea sa, precum și constituirea unor depozite legale reglementate.

5.3 Numele de scenă și logo-ul lui George

George poate lua decizia că are nevoie de protecție pentru numele de scenă și pentru logo.

George poate începe prin înregistrarea acestora la OSIM local și, ulterior, după ce dobândește notorietate la nivel european să înregistreze, mai departe, la EUIPO.

5.4 Negocierea contractelor, monitorizarea și apărarea drepturilor lui George:

Pe măsură ce popularitatea lui George crește și primește tot mai multe oferte, George va negocia, împreună cu avocatul său, contractele pentru a se asigura că primește remunerații echitabile și că termenii contractuali protejează interesele sale pe termen lung.

După înregistrarea creațiilor, George si avocatul său vor monitoriza utilizarea operelor lui George pe diverse platforme și identifică orice utilizare neautorizată.

În cazul unor încălcări, avocatul inițiază acțiuni legale pentru a proteja drepturile lui George și pentru a solicita despăgubiri. Este important ca fiecare utilizare ilicită să fie gestionată corect pentru ca protecția să fie menținută și să nu existe diluții în protecția acestora.

5.5 Importanța protecției

Prin protecție, George evită pierderea unor venituri și poate, eventual, identifica alte surse de venit.

De asemenea, evită ca munca sa creativă să devină de uz public și să fie utilizată de oricine în orice condiții.

6. Concluzie

Protecția creației și a drepturilor de proprietate intelectuală este esențială pentru artiști, dar mai ales de cei implicați în fenomenul muzical.

Aceste drepturi le oferă artiștilor posibilitatea de a-și proteja creațiile, de a controla utilizarea acestora și de a genera venituri din munca lor.

Un avocat specializat în proprietate intelectuală le poate oferi consultanță juridică, reprezentare în litigii și asistență în negocierea contractelor, astfel încât să beneficieze pe deplin de rodul muncii lor.

Prin urmare, colaborarea cu un avocat specializat este utilă pentru orice artist care dorește să își protejeze și să își valorifice drepturile de proprietate intelectuală.

Această colaborare poate contribui, inclusiv la succesul pe termen lung al carierei artistului în industria în care activează – în speță, industria muzicală în cazul articolului de față.

Pentru stabilirea unui onorariu avocațial corespounzător speței dumneavoastră, utilizați următoarele mijloace de contact:

Telefon sau WhatsApp: +40756248777

E-mail: alexandru@maglas.ro

  Lasă un răspuns

  Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *